Реєстрація торгової марки
Україна, Євросоюз та всі країни світу
RU
UA

Патенти на винахід і корисну модель

Отримання патенту з Патентним повіренимпатент на винахід Сам по собі Патент - це охоронний документ, який підтверджує Ваші майнові та немайнові права інтелектуальної власності на результати творчої діяльності в певній галузі знань. Наприклад, у технічному конструюванні, у створенні нового способу дії матеріальних предметів над матеріальними предметами, новий матеріал тощо.
Видається патент внаслідок здійснення (проходження) певної, законодавчо передбаченої, процедури.
У випадку з винаходом така процедура має характер кваліфікаційної (науково-технічної експертизи).
А от у випадку з корисною моделлю (скорочено – КМ) така процедура має суто формальний характер - перевіряється лише наявність поданих документів та їх правильне оформлення.
Основна відмінність процедури реєстрації винаходу й корисної моделі в тому й полягає, що за винаходом експертиза визначає новизну, промислову придатність та винахідницький рівень заявленого рішення. А за КМ - ні.
Фактично, патентування КМ відбувається за декларативним принципом, без експертизи рішення на новизну та промислову придатність. Саме тому іноді КМ називають малим винаходом.
А ось за переліком документів Заявки на патентування, ці два об'єкти абсолютно схожі: на експертизу подаються одні й ті ж документи. Але наявність Кваліфікаційної експертизи - це суттєва відмінність процедури по винаходах.
Щодо Укрпатенту. На початок 2023 року триває реформа системи охорони інтелектуальної власності в Україні. На зміну Укрпатенту йде УКРНОІВІ. Тому пояснимо, що згідно з Розпорядженням КМУ від 28.10.2022 р. передбачено, що "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (скорочено - УКРНОІВІ) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (скорочено – НОІВ).

Що можна запатентувати?


Винахід.
Корисну модель (далі скорочено - КМ).
Приклад патенту на винахід, отриманого для нашого Клієнта – є вгорі та відкривається за посиланням. Цікаво, що об'єктом нового технічного рішення став майонез!
Приклад патенту на корисну модель, отриманого нами для Клієнта є праворуч внизу і відкривається за посиланням.

Замовити патентування винаходу!

Телефонуйте 0987733353, напишіть в Telegram, Viber, Skype або на info@tm.ua


Що легше запатентувати – винахід чи корисну модель?


Відмінності між винаходом та КМ:
За процедурою. Заявка на винахід проходить Кваліфікаційну експертизу. А в моделі - відсутня Кваліфікаційна експертиза.
За простотою отримання. Охоронний документ на КМ видають на підставі тільки рішення Формальної експертизи. Воно каже: матеріали Заявки оформлені правильно? - Так. Збори за подання Заявки сплачені правильно? - Так. Тоді отримайте Висновок Формальної експертизи про можливість видачі патенту, сплатіть держзбір за публікацію та держмито за видачу - та отримаєте охоронний документ.
За строком чинності прав. Патент на КМ діє лише 10 років, на відміну від патенту на винахід, який діє 20 років.
За вартістю. Реєстрація КМ обійдеться Вам дешевше.
ВИСНОВКИ: запатентувати корисну модель – набагато швидше і трішки дешевше, ніж винахід.

Вартість отримання патенту


патент корисна модель
а) Корисна модель.
Вартість наших послуг з підготовки та супроводу Заявки. Вона складає 15.000 гривень.
Сюди входять послуги:
• Робота над Описом та приведення його в стан, необхідний для складання Заявки згідно з Правилами складання та подання Заявок.
• Складання Формули.
• Підготовка всіх необхідних документів.
• Подання Заявки до Укрпатенту (скорочено далі - УП) та контроль її проходження.
• Замовлення та контроль прискореної експертизи (при замовленні та оплаті такої послуги).
Держбори та держмито. Державні збори сплачуються за подання Заявки й за публікацію, а держмито - за видачу Патенту. Також надалі щороку оплачуються держзбори за підтримку дії патенту.
Розмір держзборів. Він суттєво залежить від того, хто буде Заявником: Винахідник (фізична особа) або Ваша компанія (юрособа), а також - від кількості пунктів формули моделі. Держзбори ми розрахуємо після того, як знатимемо: хто Заявник і скільки пунктів буде у формулі.
Для розуміння розміру сум інформуємо, що держзбір за подання Заявки на Корисну модель, формула якої містить не більше трьох пунктів, для юрособи становитиме 2.400 грн.
Примітка. При поданні Заявки у формі електронного документа (тобто - електронної Заявки, а ми так робимо завжди) держзбір за подання становитиме лише 80 відсотків зазначеного вище розміру. Тобто - 1.920 грн. Якщо ж фізособа - Заявник також є і Винахідником Корисної моделі, то тоді сплачується лише 20 відсотків встановленого розміру держзбору. Тобто - 480 грн.
Державний збір за публікацію про видачу патенту на корисну модель становитиме 600 грн, держмито – 85 грн. Якщо Заявник також є і Винахідником, то збір становитиме 120 грн, держмито - 85 грн.
РАЗОМ КМ в мінімальному випадку:
• Якщо Заявником є Винахідник: наші послуги (15.000 грн.) + за подачу (480 грн.) + за публікацію (120 грн.) + мито за видачу (85 грн.) = 15.685 грн..
• Якщо Заявник не є Винахідником: наші послуги (15.000 грн.) + за подачу (1.920 грн.) + за публікацію (600 грн.) + мито за видачу (85 грн.) = 17.605 грн.
б) Винахід.
Вартість наших послуг з підготовки та супроводу Заявки. Вона зазвичай становить 20.000 гривень.
Сюди входять послуги:
• Робота над Описом до винаходу та приведення його в стан, необхідний для складання Заявки згідно з Правилами складання та подання Заявок.
• Складання Формули.
• Підготовка всіх необхідних документів.
• Подання Заявки в Укрпатент (НОІВ) та контроль її проходження.
• Підготовка та подання Заявки на проведення Кваліфікаційної експертизи Заявки.
• Замовлення та контроль прискореної експертизи (при замовленні та оплаті такої послуги).
Відповіді на запити Кваліфікаційної експертизи оплачуються окремо згідно з тим обсягом роботи, який буде виконано.
Держбори та держмито. Державні збори сплачуються за подання Заявки й за публікацію, а держмито - за видачу Патенту. Також надалі щороку оплачуються держзбори за підтримку дії патенту.
Розмір держзборів. Він істотно залежить від того, хто буде Заявником: Винахідник (фізична особа) або Ваша компанія (юрособа), а також кількість пунктів формули винаходу. Держзбори ми розрахуємо після того, як знатимемо: хто Заявник і скільки буде пунктів у формулі.
Для розуміння розміру сум інформуємо, що держзбір за подання Заявки на Винахід, формула якого містить не більше трьох пунктів, для юрособи становитиме 1.600 грн.
Примітка. За подання Заявки у формі електронного документа (тобто - електронної Заявки, а ми так робимо завжди) держзбір становитиме лише 80 відсотків зазначеного вище розміру. Тобто - 1.280 грн. Якщо ж фізособа - Заявник є Винахідником, то тоді сплачується лише 10 відсотків встановленого розміру держзбору. Тобто - 160 грн.
Кваліфікаційна експертиза Заявки. Це обов'язкова процедура винаходу. Держзбір за її проведення в разі, якщо формула має один незалежний пункт складе 6.000 грн. І в разі, якщо Заявник - це фізособа і він же Винахідник, то тоді сплачується лише 10 відсотків встановленого розміру держзбору, тобто - 600 грн.
Державний збір за публікацію про видачу патенту на винахід становитиме 400 грн, держмито – 85 грн. Якщо Заявник є також Винахідником, то збір становитиме 40 грн, держмито - 85 грн.
РАЗОМ щодо винаходу в мінімальному випадку:
• Якщо Заявником є Винахідник: наші послуги (20.000 грн.) + за подачу (160 грн.) + за Кваліфікаційну експертизу (600 грн.) + за публікацію (40 грн.) + мито за видачу (85 грн.) = 20.885 грн.
• Якщо Заявник не є Винахідником: наші послуги (20.000 грн.) + за подачу (1.600 грн.) + за Кваліфікаційну експертизу (6.000 грн.) + за публікацію (400 грн.) + мито за видачу (85 грн.) = 28.085 грн.
Важливі застереження щодо додаткових послуг.
1) Якщо під час чи після закінчення Патентного пошуку для з'ясування рівня техніки, пошуку аналогів та визначення прототипу (далі скорочено - Пошук) у Заявника виникне необхідність зміни пошукових слів, класу МПК тощо, то може бути проведений другий, додатковий Пошук. Вартість додаткового Пошуку складає 5.000 грн. Такий Пошук робиться окремо, в оговорені терміни та оформлюється окремим Звітом.
2) Якщо під час роботи над Заявкою у Замовника виникнуть додаткові технічні рішення (варіанти незалежних або залежних пунктів Формули), то вартість додаткової роботи над кожним таким варіантом додатково технічного рішення (варіантом формули) складає від 3.000 грн до 5.000 грн.
3) Вище зазначені суми сплачуються до початку нашої роботи над такими додатковими послугами.

Строки на патентування


Стандартно права на винахід в Україні можна отримати за 1-1,5 року. Іноді й більше. Тривалість пояснюється тим, що Кваліфікаційна експертиза займає дуже багато часу. Відомству потрібен час, щоб перевірити критерій новизни винаходу та прийняти рішення.
Стандартно патент на корисну модель можна отримати за 6-8 місяців. Але ми можемо для Вас провести патентування набагато швидше, за 2,5-3 місяці!

Як розпочати роботу з Патентним повіреним

Почати роботу досить просто за діями. Процедура отримання правової охорони складається з наступних етапів:
1. Отримання інформації про Автора (-ів) (винахідника) та Заявника. У відповідь на Ваш запит ми надішлемо на e-mail Анкету-ЗАМОВЛЕННЯ. Після заповнення Анкети Ви надсилаєте її нам назад на e-mail вордівським файлом. Заповнена Анкета нам потрібна, щоб зрозуміти: хто Автор і хто Заявник. Адже Рішення завжди має людину - Автора цього рішення. Юрособи не можуть бути Авторами в принципі: адже це – організація, вона не вміє думати. Здатність думати, мислити, генерувати нове – є тільки у живої людини! :)
2. Далі ми маємо зрозуміти суть Вашого рішення. Для цього ми надішлемо Вам другий спеціальний документ - "ФОРМА для ознайомлення з новим рішенням". Після заповнення "ФОРМИ для ознайомлення" Ви також надсилаєте її нам назад на e-mail вордівським файлом. Можливо, ми попросимо Вас надіслати й інші документи, що пояснюють: наявні схеми, креслення або фотографії виробу.
3. Після з'ясування нами об'єкта, Вашого завдання, погодження обсягів, вартості та термінів нашої роботи ми виставляємо та надсилаємо Вам на e-mail Рахунки, Договори, бланк Довіреності. Ви сплачуєте рахунки й ми починаємо роботу.
4. Після повної оплати наших послуг ми проводимо Патентний пошук для з'ясування рівня техніки, пошуку аналогів та визначення прототипу. Усі виявлені результати надсилаються на вивчення Замовнику у вигляді Звіту.
5. Замовник вивчає Звіт. Ми спільно обговорюємо виявлені рішення, можливі зміни чи уточнення щодо рішення Замовника.
  5.1. Важливе застереження. Якщо ми виявимо тотожне рішення і стане зрозумілим, що подальша робота безглузда, то отримана оплата за вирахуванням 5000 грн - повертається Замовнику. Ці 5000 грн - це оплата за надані послуги підготовки та проведення Пошуку. Якщо тотожних рішень не виявлено - робота продовжується.
6. Ми із Замовником спільно проводимо підготовку матеріалів самої Заявки. При цьому треба розуміти, що основний зміст опису нового рішення - пише і формулює сам Замовник. Якщо треба – ми спільно вносимо зміни до матеріалів. Після узгодження всіх питань розпочинаємо процедуру.
7. Ми подаємо матеріали Заявки до Відомства та сплачуємо необхідні збори. Також у процесі розгляду Заявки від експертизи можуть надходити запити з проханням уточнити, змінити або доповнити матеріали Заявки. У цьому випадку ми будемо інформувати Вас про це та пропонувати можливі варіанти відповідей та дій. Після ухвалення рішення про видачу охоронного документа - треба отримати і його (як юридичний документ) та опис до нього. Ми його отримаємо та відправимо на Вашу адресу.
   7.1. Важливе застереження. Процедури щодо винаходів та КМ дещо відрізняються. Докладніше про це - нижче на цій сторінці.

З ким працювати?
Є в Україні інститут спеціалістів, вони називаються - Патентний повірений (скорочено - ПП). Але запевняємо Вас, що далеко не кожному ПП під силу правильно написати Формулу. Причому врахуйте: далеко не кожен Повірений, якому Ви побажаєте довірити складання Заявки – зможе це зробити на високому професійному рівні. Він повинен бути фахівцем у цій галузі знань. Навіть такий Повірений, який у принципі вміє грамотно скласти Формулу і правильно підготувати матеріали Заявки, і то не зможе взятися за будь-яку галузь знань (якщо в нього є Совість, звичайно). Наприклад, наш повірений упевнено напише Вам механіку. Бо наявність вищої технічної освіти дозволяє ставитись із розумом до патентування.