Реєстрація торгової марки
Україна, Євросоюз та всі країни світу
RU
UA

Ваш Адвокат - захист прав у суді

адвокат суд торгова марка та авторське право

Адвокат

Яна Кондратюк

Згідно зі ст. 16 Цивільного кодексу України будь-яка особа (як фізична, так і юридична) має право звернутися до суду за захистом своїх майнових чи немайнових прав. У тому числі – права Інтелектуальної власності (скорочено – ІВ). А це:
Права на торгову (торговельну) марку (скорочено - ТМ);
Авторські права;
Права на домен UA;
Права за патентом на винахід чи корисну модель;
Права на промисловий зразок;
Недобросовісна конкуренція.
І незамінним помічником у цьому буде спеціалізований Адвокат >.
Саме той Адвокат, який глибоко знає теорію та практику захисту прав на об'єкти права ІВ.
Адвокат нашого Агентства, Яна Кондратюк, має ступінь магістра як у праві, так і у праві інтелектуальної власності. А враховуючи величезний досвід реєстрації об'єктів права ІВ – дуже добре орієнтується в особливостях та тонкощах таких прав.

Як замовити послуги Адвоката в суді?

Зателефонуйте 0987733353, напишіть у Telegram, Viber, Skype або на info@tm.ua


Адвокат та захист прав на ТМ або домен UA в суді


Захист прав ТМ у суді проводиться у тому обсязі, що зазначено у Свідоцтві. Цей обсяг правового захисту ТМ (знака для товарів і послуг) визначається внесеними до Держреєстру (і наведеними у Свідоцтві):
- зображенням Знака;
- та переліком товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.
І це дуже важливо розуміти: права є тільки на той перелік товарів і послуг, який є у Свідоцтві. А не на весь клас товарів чи послуг, щодо яких це Свідоцтво видано. Хоча у Законі і є застереження щодо споріднених товарів і послуг. Але все ж таки краще - відразу правильно провести саму реєстрацію торгової марки.
Правильна реєстрація - це основа захисту Ваших прав у суді.
Наведемо перший приклад. Так, наприклад, є зареєстрований в Україні знак HOSTING. Свідоцтво - № 43519. Є й домен hosting.ua, отриманий за цим Свідоцтвом. І згідно з базою даних "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг", ця ТМ має такі права:
Кл.35: Реклама; управління справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу;
Кл.38: Зв'язок; всі послуги, що включені до 38 класу;
Кл.42: Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізу та дослідження; юридичні послуги;
Сама ж послуга хостинг вебсайтів віднесена до 42-го класу згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації торгових марок. Але як ви бачите, ця послуга все ж таки не вказана для знака за Свідоцтвом № 43519. І якщо власник цієї ТМ спробує забороняти використання свого знака HOSTING для послуг саме хостингу (правда, марення повне: нібито для хостингу зареєстровано саму вказівку на вид послуги?), то йому доведеться доводити, що термін "науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги" включає і послугу "хостинг вебсайтів".
Наведемо другий приклад. Візьмемо доменне ім'я p.ua, яке одержано за Свідоцтвом № 225379. Дивимося права за Свідоцтвом, крім інших: «Кл.35: …послуги щодо роздрібного або оптового продажу принтерів та інших пристроїв для друку; послуги щодо роздрібного або оптового продажу картриджів для принтерів та інших пристроїв для друку; послуги щодо роздрібного або оптового продажу чорнил; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фотопаперу;…» Після цього дивимося, що ж за послуги на цьому сайті? І бачимо, що там продаж принтерів та комплектуючих до них, а це - 35 клас МКТП. Таким чином, знак зареєстрований правильно: щодо тих послуг, що на сайті.
Тому якщо резюмувати вище сказане: щоб права захищати, їх треба мати!
Замовити захист торгової марки в суді
Етапи підготовки до судового захисту:
1) Попередній етап. Це фактично - аналіз ситуації навколо прав на Вашу торгову марку. На цьому етапі вивчаються документи на вашу торгову марку та документи протилежної сторони. І на основі такого вивчення проводиться правовий аналіз статусу торгової марки. Такий правовий аналіз надається клієнту як звітний документ із варіантами дій щодо захисту прав на торгову марку. Документ називатиметься Стан справ за торговельною маркою та проєкт передбачуваних дій щодо захисту торговельної марки.
2) Підготовчий етап. Якщо сторони дійшли згоди щодо обсягу, порядку та строків дій щодо захисту торгової марки, то на цьому етапі укладається Договір на надання патентно-юридичних послуг із судового захисту прав на марку. Доопрацьовуються необхідні документи, проводяться заходи щодо підготовки іншої доказової бази.
3) Основний етап. Участь у судовому розгляді справи. Оперативне реагування на матеріали та докази, що подаються у справу протилежною стороною.
4) Прикінцевий етап. Контроль за виконанням рішення суду виконавчою службою або оскарження такого рішення у вищій судовій інстанції. Відшкодування майнової чи немайнової шкоди, збитків тощо.

Вимоги до судового захисту прав на торгову марку


суд торгова марка Документи щодо прав на ТМ - основа будь-якого судочинства. Починаючи від точності зазначення назви юридичної особи та її адреси в правовстановлюючих документах і закінчуючи правильним оформленням кожного документа, що направляється до суду, все може вплинути на результати розгляду справи судом. Як правило, ми просимо для ознайомлення всі документи, пов'язані з цією справою.
Точність постановки задачі, тобто - того результату, якого Ви бажаєте досягти у судовому розгляді справи щодо захисту прав на ТМ. Не завжди, наприклад, потрібно прагнути скасувати дію Свідоцтва на торгову марку. Часто достатньо доказів у суді правомірності ваших дій щодо спірного права на торгову марку.
Збереження в таємниці планів дій при розгляді справи в суді. При судових позовах як ніколи важливе використання банальної фрази: "І стіни мають вуха". Це може вберегти від багатьох неприємних "випадків".
Дотримання процесуальних термінів. Потрібно готувати всі документи в ті терміни, які передбачені процесуальними нормами.
Обов'язковість явки на судові засідання. Або правильне перенесення термінів розгляду справи.
Поважність у спілкуванні зі складом суду. У тому числі – до працівників суду, інших відвідувачів, а також до ваших опонентів. Не треба в суді ні грубити, ні хамити, ні підвищувати голос. Взяти за правило без нагадувань вставати при вході судді чи колегії суддів до зали судового засідання. І треба підійматися щоразу, коли суддя безпосередньо до Вас звертається.
Знайдіть час до початку судового засідання поспілкуватися з Адвокатом про правила поведінки в судовому засіданні.


Суди з авторського права


Захист авторських прав (далі скорочено - АП) у суді - справа досить складна, так як є велика кількість таких об'єктів. Стаття 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права" говорячи про об'єкти АП, перераховує 17 (сімнадцять!) пунктів та закінчується фразою "інші твори". Тобто Закон має на увазі, що ці 17 пунктів - це не остаточний перелік об'єктів авторських прав... Автор чи інша особа, яка має права, має право звернутися до суду за захистом своїх АП. При цьому найчастіше причиною звернення до суду є незаконне використання АП третьою особою без згоди правовласника.
свідоцтво авторське право Право на звернення до суду мають громадяни, які досягли 18 років. До речі, складнішим питанням є захист АП неповнолітніх авторів. Право на звернення до суду мають і юридичні особи, яким авторські права належать на передбачених законом підставах: згідно з Договором передачі прав або Договором створення на замовлення, а також у деяких інших випадках.
Будь-яка особа для захисту своїх АП має право представляти свої інтереси у суді як особисто, так і через представника. Для кваліфікованого забезпечення захисту інтересів громадянина дуже бажано наявність у представника професійної освіти в галузі права та інтелектуальної власності. Обидва наші Патентні повірені атестовані для юридичного захисту прав на ТМ та АП.
Для успішного вирішення спору велике значення має належне документування обставин, на яких грунтується Позовна заява. Потрібно документально доводити ті неправомірні дії Відповідача, які є приводом для Позову. Основну складність у суперечках захисту АП становить необхідність підтвердити належність самих прав автору.
Наприклад, юному автору видавництво відмовило у публікації його віршів нібито через низьку художню значущість його твору. А потім виявляється, що видавництво без згоди автора опублікувало його вірш та ще й під іншим ім'ям. Ніхто, окрім самого автора та видавництва, не був свідком цих подій. Ступінь простоти доведення авторства цієї молодої людини визначатиметься наявністю додаткових обставин та їх оцінкою шляхом проведення судової експертизи: наявності в нього інших творів, які або опубліковані під його ім'ям, або їхнє авторство не може бути оскаржене. Проте доведення авторства у створенні спірного твору буде пов'язане з необхідністю призначення експертизи (дуже недешевої!), запрошенням та приходом (!) свідків. А це вже значно збільшить як тривалість судового процесу, так і його вартість для Позивача. Найбільш правильним та надійним доказом авторських прав є реєстрація твору та отримання Свідоцтва прав автора на твір. Детально про реєстрацію авторських прав є окрема сторінка сайту.

Захист авторського права в суді - замовити
Ми спеціалізуємося насамперед на захисті в суді прав на торгову марку та авторських прав. За патентами на винахід чи корисну модель ми можемо брати участь у захисті по об'єктах, де представлена механіка. А зі зрозумілих причин у генетиці чи органічній хімії - ми беремо участь лише як консультанти.

Захист права інтелектуальної власності судом здійснюється:


- у суді загальної юрисдикції (якщо одна зі сторін – фізособа);
- у Господарському суді (якщо сторони - юрособи);
- в Адміністративному суді (якщо заперечується процедура отримання права);
- у Третейському суді (за згодою сторін)

Суд - найбільш ефективний спосіб захисту Вашого права.

Наша робота із захисту Ваших прав починається зі спільного обговорення ситуації, правового аналізу, вироблення плану дій та його практичної реалізації як у суді, так і в інших держорганах.

Захистіть Ваші права прямо зараз!