Реєстрація торгової марки
Україна, Євросоюз та всі країни світу
RU
UA

Промисловий зразок з Патентним повіреним

Реєстрація Промислового зразкапромислови1 зразок україна

Інна Панасюк

Провідний юрист

Що таке промисловий зразок або промисловий дизайн, або industrial design


Промисловий зразок (скорочено — промзразок або ПЗ) - це об'єкт права інтелектуальної власності, котрий захищає зовнішній вигляд виробу (або його частини), який має естетичну цінність і відображає творчу діяльність Автора (Конструктора).
Промзразок може бути плоским або об'ємним, мати різні форми, кольори, текстури, матеріали та оздоблення. Промзразок може отримати правову охорону в Україні шляхом його державної реєстрації, якщо він відповідає критерію новизни та має індивідуальний характер.
Реєстрація промислового зразка відбувається шляхом подання Заявки до УКРНОІВІ (Укрпатенту). Після розгляду Заявки можна отримати Свідоцтво (раніше був Патент) на промисловий зразок.

Як зареєструвати промисловий зразок?
Наш законодавець промзразок визначив як результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання. А тому, відповідно, Свідоцтво на промисловий зразок - це документ, який встановлює та підтверджує Ваші права на ту нову, яскраву і привабливу річ, яку Ви створили!

Реєстрація промислового зразка з Патентним повіреним


Так, як захистити права? Для цього є Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 (скорочено далі — Закон). І вже він визначає, що для реєстрації промислового зразка необхідно подати Заявку, яка відповідно до ч. 4 ст. 11 повинна містити:
— Сам документ про те, що Ви бажаєте зробити заяву на охорону Вашого виробу, тобто - на реєстрацію промислового зразка. Він так і називається: "Заява про видачу Свідоцтва";
— Зображення того, на що Ви маєте на меті отримати права, а саме фото або малюнки зображень виробу (власне самого виробу, або у вигляді його макета, або малюнка). Таки зображення повинні дати повне уявлення про його зовнішній вигляд;
— Документ з повним описом всіх характеристик, суті та суттєвих ознак Вашого промислового зразка. Він так і називається — "Опис";
— Інші документи про зовнішній вигляд промзразка. підошва як промисловий зразок
— Документ про сплату державного збору за подання заяви;
— Довіреність, якщо Ваші інтереси представляє Патентний повірений.
І знову ж більше питань чим розуміння – як же писати наш патент? Більш детальніше пояснення можна знайти у чинних «Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок» (далі скорочено — Правила).
І якщо із Заявою ще можна розібратись, то Зображення виробу та Опис ПЗ викликають масу питань. Так, наприклад, Правила вимагають, щоб комплект зображень виробу надавав повне уявлення про його вигляд і містив:
— загальний вигляд виробу;
— вигляди спереду, зліва, справа, ззаду, зверху, знизу;
— зображення фрагментів виробу;
— тощо.

Заявка на промзразок ПІДОШВА ДЛЯ ВЗУТТЯ


Цього літа у нас було досить незвичайне замовлення — скласти патент на такий виріб як "ПІДОШВА ДЛЯ ВЗУТТЯ". Зображення такого виробу ми публікуємо на цій сторінці. Так, вони дещо неякісні. Але такі вже ми отримали. Доречи, це — також є невеличка проблема для якісного патентування. Не всі Заявники розуміють значення якісних фото чи малюнків виробу для того, щоб запатентувати виріб якісно. І іноді просто не зважають на низку якість зображень. Чому це важливо? Наприклад, у разі судового спору буде призначена судова експертиза. А тому судовий експерт буде вивчати не ваш виріб, а його зображення. І якщо вони не якісні, то експерт або суддя можуть зробити і хибні висновки щодо схожості виробів... Але? Але маємо те, що маємо. Тому нам, нашим Патентним повіреним — потрібно працювати не зважаючи на невеликі труднощі!
За звичай у промзразка Заявники захищають пляшки, коробки, етикетки та інші тривимірні вироби. Але погодимося, що іноді така, начебто проста річ, як підошва для взуття — але і вона несе досить велике іміджеве навантаження. Наприклад, якщо вона має незвичний дизайн, форму чи розфарбування, то це додає взуттю досить приємну особливість.
Але інколи досить важко надати всі потрібні зображення, зокрема, якщо повернутись до нашої ПІДОШВИ ДО ВЗУТТЯ, не завжди виходить зробити такі зображення, які б надали нам уявлення про загальний вигляд виробу та охопили всі його особливості.
Але, попри всі незручності до цього потрібно підходити дуже серйозно, оскільки правильно підібрані зображення ПІДОШВИ ДО ВЗУТТЯ допоможуть як експертизі зрозуміти суть виробу, так і суду при виникненні проблем у майбутньому.
Особливої уваги заслуговує, звичайно ж, опис промислового зразка. Правила встановлюють, що Опис повинен містити такі розділи, як:
— назва промислового зразка;
— прізвище, ініціали Автора цього зразка;
— призначення та галузь застосування виробу;
— перелік зображень, креслень, схем, ескізів;
— суть та суттєві ознаки виробу.

Опис промислового зразка


промисловий зразок пілошва Щоб почати описувати виріб, спочатку потрібно ознайомитись з аналогічними виробами. Це роблять Патентний повірений та один з юристів нашого Агентства.
Розпочинаючи роботу над описом, виходимо з відомого, а головне — завжди актуального висловлювання «Як корабель назвеш, так він і попливе».
А відповідно до Правил:
8.1.1. Назва промислового зразка повинна характеризувати його призначення, відображати його суть і, за можливості, відповідати певній рубриці МКПЗ.
Тож, якщо нам потрібен аналог рішення на підошву, то ми для його пошуку звертаємось до Бази Укрпатенту. І вже там шукаємо аналог нашого.
Після цього визначаємо потрібну нам рубрику МКПЗ. Для чого в чинній редакції «Міжнародної класифікації промислових зразків» шукаємо можливі варіанти назви нашого виробу — ПІДОШВА ДО ВЗУТТЯ.
Якщо з рубрикою МКПЗ та назвою виробу згідно МКПЗ (а сподіваюсь — і з автором) ми визначились, то можна переходи до наступної частини роботи. Це — опис його призначення та галузь застосування. Почати написання нам допомагають Правила. Вони рекомендують так:
«8.1.2. Розділ "Призначення та галузь застосування" доцільно починати словами: "Заявляється зовнішній вигляд виробу, призначеного для ...".
Так, наприклад, наша ПІДОШВА ДО ВЗУТТЯ "призначена для виготовлення взуття та застосовується у легкій промисловості".
Особливої уваги заслуговує Розділ «Суть та суттєві ознаки виробу», вимоги до якого досить чітко розписані у Правилах. Це пов’язано з тим, що цей розділ покликаний максимально визначити всі суттєві ознаки та особливості виробу, для захисту унікальності та можливих посягань у майбутньому. взуття промисловий зразок>
Звичайно, при підготовці до реєстрації патенту ПІДОШВА ДО ВЗУТТЯ потрібно розібратись у видах підошви, їх можливих складових частинах. У цьому доцільно використовувати як приклад аналогічні рішення з бази ПЗ України.
Як бачимо, написання Опису на промзразок — досить клопітка робота. Але вона виправдовує ціль – максимальний захист індивідуальних ознак Вашого яскравого виробу!

На нашу думку — придумуйте, творіть, заробляйте! А наші Патентні повірені та юристи — будуть захищати Ваші права.

© Інна Панасюк, 2014-2023

Авторські права на цю статтю.
Майнові авторські права на публікацію та оприлюднення цієї статті належать ТОВ "Українські торговельні марки".

Реєстрація промислового зразка саме зараз!