Реєстрація торгової марки
Україна, Євросоюз та всі країни світу
RU
UA

Авторське право в Україні

Авторське право з Адвокатомавторське право і суміжні права

Яна Кондратюк

Адвокат

Що таке Авторське право?


Це право на літературні та художні твори, комп'ютерні програми (програми) та бази даних (компіляції). Це право поширюється на такі об'єкти як пісні, вірші, поеми, романи, музику, живопис, фільми тощо. І, звичайно, на такий популярний об'єкт прав, як програмне забезпечення (ПЗ).
Зауважимо, що у більшості європейських країн використовується англійський термін копірайт. В буквальному перекладі слово copyright — право на виготовлення копій. А ось словосполучення авторське право (скорочено - АП) - притаманне слов’янським країнам.
Пов'язано це з тим, що в англійському терміні копірайт наголос робиться здебільшого дії. Тобто. на копіюванні. І ці дії з копіювання відповідно до міжнародних норм права - незаконні щодо літературних та художніх творів. Оскільки будь-яке копіювання може здійснюватися лише самим автором чи з його дозволу. Причому йдеться про незаконність копіювання чи відтворення навіть одного (!) екземпляру комп'ютерної програми, літературного чи художнього твору без дозволу Автора чи власника АП. І неважливо, що це за об'єкт АП: книга, картина, скульптура, фотографія чи фільм.

Як зареєструвати авторські права?

Зателефонуйте 0987733353, напишіть в Telegram, Viber, Skype або на info@tm.ua


Для чого потрібна реєстрація авторських прав


Вирішувати вам! Але ми вважаємо, що якщо для Вас цінний ваш же твір, фото, сайт чи комп'ютерна програма – потрібно належним чином зафіксувати такі права! Реєстрація авторських прав - це перший та найнеобхідніший крок по захисту Ваших прав.
Так, відповідно до Закону право в автора виникає в силу самого створення твору. Але захист прав частіше за все базується на письмових доказах наявності у Вас цього права. Які докази будете надавати? Свідків створення шукатимемо? Замовляти дорогу судову експертизу? Навіщо такі складнощі? Зареєструєте зараз – не буде проблем завтра!
Тільки у нас: реєстрація Ваших прав як в Україні, так і Авторського права в США.
Але важливо ще, з ким і як зареєструвати АП? Наша порада: робіть це з тим, хто зможе захистити Ваші права. Ми рекомендуємо реєструвати Ваші права з Адвокатом та Патентним повіреним нашого Агентства. Якщо Вам знадобиться потім захист прав Автора в суді, то давайте погодимось: без Адвоката в суді немає чого робити.


Співвідношення АП, прав на торгову марку і права на патент


Оригінальна назва твору, назви (ніки, імена) персонажів із нього можуть бути зареєстровані як словесна торгова марка (скорочено - ТМ).
Аналогічно і зображення (малюнки героїв, аватари, картинки тощо) – теж важлива складова Ваших прав. Але одночасно - можуть бути і зареєстровані, і використовуватися як позначення деяких товарів або послуг. А отже – виступати як ТМ. Відповідно - можуть реєструватися як зображувальні ТМ.
Як приклад вище сказаного, почитайте в мережі як Наталя Гузєєва (українська дитяча письменниця) - автор персонажу "Капітошка" з однойменного мультфільму захищає свої АП у суді. Вона з відповідачів стягує компенсацію за порушення АП по півмільйона гривень.
Особливо актуальним є захист назв для деяких об'єктів АП. Для тих же комп’ютерних програм (наприклад - для операційних систем комп'ютерів, для антивірусів або ЦМС) - захист назви шляхом реєстрації торгової марки - може бути дуже корисним. А іноді – необхідним. Назва програми є дуже важливою складовою їх вартості. Купують не тільки Можливості, а й Ім'я.
З патентним правом копірайт майже не дружить. Від слова "взагалі". Іноді Клієнти (із метою заощадити) намагаються свої технічні рішення захистити реєстрацією авторських прав. Але все це – профанація. Патент є патент. А копірайт - це копірайт. Різні об'єкти прав, різні об'єкти права інтелектуальної власності.

Чи захищає АП ідею, наприклад, винаходи?
Захищається сама форма виразу ідеї автором. Але АП саму ідею - не захищає! Наприклад, якщо автор публікує у вигляді журнальної статті короткий виклад своїх ідей про те, як побудувати радіоприймач (тобто він винайшов щось), це не може завадити третій стороні використовувати ці ідеї для створення такого приймача. Що стосується самого винаходу, на нього не поширюється охорона відповідно до законодавства про АП. Але він може бути захищений у контексті промислової власності. Головне тут те, що ідеї як такі не охороняються копірайтом.
Якщо хтось оприлюднив свої ідеї, наприклад у ході публічної лекції, на переговорах з партнерами, але не має відповідного патенту, він не має жодних засобів чи можливостей, щоб перешкодити іншим використовувати його ідеї. Однак після того, як ідея винаходу була виражена у матеріальній формі, виникає право захистити вже це матеріальне втілення ідеї - запатентувати винахід.

Замовити реєстрацію авторського права

Законодавство про авторські права


авторське право на комп’ютерну програму
Правовідносини в галузі АП регулюються нормами Конституції України, Цивільного, Кримінального, Митного та Господарського кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, спеціальними законами та підзаконними нормативними актами.
Міжнародне законодавство про права Автора
 • - Всесвітня конвенція про авторське право від 6 вересня 1952 р., яка ратифікована Україною 23 грудня 1993 р., і вступила дію 3 листопада 1995 р.;
 • - Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р. Україна 31 травня 1995 приєдналась до Паризького акту від 24 липня 1971 р. (із змінами від 2 жовтня 1979 р.), який практично є новою редакцією Бернської конвенції;
 • - Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року, якою передбачено охорону прав виконавців (акторів, співаків, музикантів, танцюристів або інших осіб, які виконують ролі, співають, читають, декламують, виконують або будь-яким іншим чином беруть участь у виконанні творів літератури чи мистецтва), виробників фонограм та організацій мовлення. Дата приєднання України до неї – 20 вересня 2001 року;
 • - Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 р. (995_124), якою передбачено охорону інтересів авторів, артистів, виконавців та виробників фонограм від незаконного відтворення та розповсюдження фонограм. Для України вона діє з 15 червня 1999 року.
  З точки зору захисту АП корисні Постанови, Роз'яснення, Узагальнення та Рішення судових органів України.
  Так, наприклад, Пленум Верховного суду України у своїй Постанові № 5 від 04.06.2010 "Про застосування судами норм законодавство про захист авторського права та суміжних прав" додатково уточнює, що згідно зі статтею 2 Закону України "Про авторське право та суміжні права" від 23 грудня 1993 року законодавство про АП базується на Конституції України та складається з:
 • - Відповідних норм Цивільного Кодексу;
 • - Закону України "Про авторське право та суміжні права";
 • - Законів України "Про кінематографію", "Про телебачення та радіомовлення", "Про видавничу справу", "Про поширення екземплярів аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" та інших законів України, що регулюють відносини у сфері правової охорони особистих немайнових прав та майнових прав суб'єктів авторського права та суміжних прав.

Замовити реєстрацію авторських прав

Охорона прав Автора
Охорона АП не залежить від якості чи цінності твору. Тір охоронятиметься незалежно від того, вважається він добрим чи поганим літературним, художнім чи музичним твором. Охорона також не залежить від мети створення твору, тому що можливе використання твору не має жодного відношення до його охорони.
У разі порушення прав передбачаються санкції. Будь-яке недозволене використання творів, що охороняються АП, у випадках, коли дозвіл на таке використання потрібний відповідно до закону, є порушенням прав Автора (правоволодільця). Це може бути, наприклад: відтворення, публічне виконання, передача в ефір або будь-яке інше донесення до загалу, вчинене без дозволу, переробка в будь-яку іншу форму без дозволу автора, плагіат тощо. Для компенсації шкоди, завданої внаслідок такого порушення, у законі передбачаються санкції. Залежно від серйозності порушення санкції можуть бути адміністративними, цивільними чи кримінальними. Але найчастіше захищати свої права Автору доводиться у суді. А там просто необхідний Адвокат.


Суміжні права


«Суміжні права» це права, які межують із самим АП.
Зазвичай вважається, що є три різновиди суміжних прав: права виконавців на їхнє виконання; права виробників фонограм на їхні фонограми та права організацій ефірного мовлення на їх радіо- та телевізійні програми.
В аспекті суміжних прав досить інформативна стаття Авторське право в театрі. Вона про те, які права має колектив, який бере участь у театральній постановці.

Захист авторських прав
Він полягає не лише у запобіганні невирішеному використанню твору. Природно, що найскладнішим та найдорожчим буде захист авторських прав у суді.
Зауважимо, що зрештою більшість творів призначені для того, щоб бути доведеними до широкої аудиторії.
Різні види творів доводяться до загального відома у різний спосіб. Наприклад, видавець відтворює рукопис літературного твору в кінцевому вигляді, не додаючи нічого до того, що було створено автором. Інтереси книговидавців охороняються на підставі прав, переданих їм авторами або придбаних у них на підставі ліцензії.
Дещо інша ситуація з драматургічними чи музичними творами. Під час доведення до загального відома такі твори мають виконуватися чи декламуватись виконавцями. У таких випадках слід враховувати необхідність охорони інтересів також і виконавців у разі використання їх індивідуальних інтерпретацій таких творів.
Розвиток техніки звукозапису та можливість відносно легкого відтворення записів зробили необхідним також забезпечення охорони прав виробників фонограм. Широка доступність на ринку все більш ефективних записувальних пристроїв дуже сильно розвинула та поглибила проблему піратства в цій галузі, що постійно зростає і нині досягла міжнародного масштабу. Також звукозаписи часто використовуються організаціями ефірного мовлення. І хоча, з одного боку, таке використання забезпечує рекламу для різних видів звукозапису та їх виробників, з іншого боку, вони стали невід'ємною складовою щоденних програм організацій ефірного мовлення. Як наслідок цього, так само як виконавці прагнули захистити власні інтереси, так і виробники фонограм розпочали боротьбу проти невирішеного тиражування фонограм. А також боротьбу за винагороду за використання фонограм з метою ефірного мовлення та інших видів доведення до загалу.
І нарешті, організації ефірного мовлення мають також певні інтереси щодо власних програм, прагнучи перешкодити їх недозволенній ретрансляції іншими організаціями ефірного мовлення та взагалі їх недозволеного відтворення.

Зареєструйте Ваші права негайно!