Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Закони - торгова марка, винаходи, авторське право, тощо

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России


1 Про затвердження Правил складання і подання заявки
       на винахід та заявки на корисну модель ч.3   Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3
2 Про затвердження Правил складання і подання заявки       на винахід та заявки на корисну модель ч.2   Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.2
3 Про затвердження Правил складання і подання заявки
       на винахід та заявки на корисну модель ч.1   Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.1
4 Про затвердження Правил складання та подання          заявки на промисловий зразок   Про затвердження Правил складання та подання заявки на промисловий зразок
5 Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР   Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР
6 Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм
   Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм
7 Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право   Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право
8 Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми   Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми
9 Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин   Про приєднання України до Міжнародної конвенції по охороні нових сортів рослин
10 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення   Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
11 Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
   Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
12 ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ   ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
13 ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО НІЦЦЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ   ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО НІЦЦЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ
14 Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень   Про ратифікацію Угоди про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень
15 Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акта, прийнятого 2 липня 1999 року)   Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акта, прийнятого 2 липня 1999 року)
16 Про ратифікацію Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності   Про ратифікацію Угоди про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності
17 Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів   Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів
18 Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні
   Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні
19 Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов   Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
20 Про науково-технічну інформацію   Про науково-технічну інформацію
21 Про рекламу   Про рекламу
22 Про інформацію
   Про інформацію
23 Про захист економічної конкуренції
   Про захист економічної конкуренції
24 Про захист від недобросовісної конкуренції   Про захист від недобросовісної конкуренції
25 Про інноваційну діяльність   Про інноваційну діяльність
26 Про підприємництво   Про підприємництво
27 Про власність   Про власність
28 Про авторське право і суміжні права   Про авторське право і суміжні права
29 Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем   Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
30 Про охорону прав на сорти рослин   Про охорону прав на сорти рослин
31 Про охорону прав на зазначення походження товарів   Про охорону прав на зазначення походження товарів
32 Публікації про видачу патенту   Публікації про видачу патенту
33 Про охорону прав на промислові зразки   Про охорону прав на промислові зразки
34 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі   Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
35 Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими відоцтвами СРСР на секретні винаходи   Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими відоцтвами СРСР на секретні винаходи
36 Про охорону прав на знаки для товарів і послуг   Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
37 Про затвердження Правил складання, подання та
  проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого
  зазначення походження товару та/або права на використання
  зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару   Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
38 Про затвердження Правил складання і подання
       заявки про видачу патенту на сорт рослин   Про затвердження Правил складання і подання заявки про видачу патенту на сорт рослин
39 ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД УКРАИНЫ. Постанова вiд 30.09.2003: Щодо стягнення компенсації за порушення авторських прав    ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД УКРАИНЫ. Постанова вiд 30.09.2003: Щодо стягнення компенсації за порушення авторських прав
40 Цивільний кодекс України. КНИГА ЧЕТВЕРТА: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ   Цивільний кодекс України. КНИГА ЧЕТВЕРТА: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
41 Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення
    з матеріалами заявки на  промисловий зразок та
    відомостями, що  занесені до Державного реєстру
       патентів України на промислові зразки   Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на промисловий зразок та відомостями, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки
42 Про затвердження Правил складання, подання та розгляду
   заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми   Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
43 Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення
   з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та
   відомостями, що занесені до Державного  реєстру
     свідоцтв України на знаки для товарів і послуг   Про затвердження Інструкції про порядок ознайомлення з матеріалами заявки на знак для товарів і послуг та відомостями, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
44 Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри
  здійснити патентування  винаходу (корисної моделі) в
  іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про
  наміри  здійснити патентування промислового зразка в
            іноземних державах   Про затвердження Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах та Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах
45 Про затвердження Правил розгляду заявки на
            промисловий зразок   Про затвердження Правил розгляду заявки на промисловий зразок
46 Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід
          та заявки на корисну модель   Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
47 ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД
          ТА ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ   ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД ТА ЗАЯВКИ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ
48 Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3   Про затвердження Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель ч.3
49 Додаток 4
                   до пункту 3.4.6 Правил
                   розгляду заявки на винахід
                   та заявки на корисну модель   Додаток 4 до пункту 3.4.6 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель
50 Про затвердження  Інструкції  про  особливості
    складання,  подання  та  розгляду  заявок  на
    промислові зразки, що становлять державну таємницю   Про затвердження Інструкції про особливості складання, подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну таємницю
51 Про затвердження Інструкції про
        видачу патентів України на секретні
       винаходи, які охороняються авторськими
       свідоцтвами СРСР на секретні винаходи   Про затвердження Інструкції про видачу патентів України на секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на секретні винаходи
52 Про затвердження Положення про свідоцтво на
    раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі   Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі
53 Про затвердження Положення про свідоцтво на
    раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі   Про затвердження Положення про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію та порядок його видачі
54  Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів
          України на промислові зразки
   Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки
55 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і
      деклараційних патентів України на винаходи   Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи
56 ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ. Постанова вiд 11.05.2004: Про стягнення компенсації за порушення авторського права    ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ. Постанова вiд 11.05.2004: Про стягнення компенсації за порушення авторського права
57 Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми   Про затвердження Правил складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми
58 ЮНЕСКО: Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року   ЮНЕСКО: Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року
59 ЮНЕСКО: Дополнительный протокол 3 к Всемирной конвенции об авторском праве относительно условий ратификации, принятия или присоединения   ЮНЕСКО: Дополнительный протокол 3 к Всемирной конвенции об авторском праве относительно условий ратификации, принятия или присоединения
60 ЮНЕСКО: Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения    ЮНЕСКО: Многосторонняя конвенция об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения
61 Кабінет Міністрів України, Розпорядження вiд 08.05.1992: Про надання кіностудіям Укрдержкінофонду права на укладення трудових договорів з авторами на контрактній основі    Кабінет Міністрів України, Розпорядження вiд 08.05.1992: Про надання кіностудіям Укрдержкінофонду права на укладення трудових договорів з авторами на контрактній основі
62 МОН: ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ СРСР   МОН: ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ПАТЕНТУ УКРАЇНИ НА ВИНАХІД, ЩО ОХОРОНЯЄТЬСЯ АВТОРСЬКИМ СВІДОЦТВОМ СРСР
63 МОН: ІНСТРУКЦІЯ про порядок ознайомлення будь-якої про порядок ознайомлення будь-якої права інтелектуальної власності   МОН: ІНСТРУКЦІЯ про порядок ознайомлення будь-якої про порядок ознайомлення будь-якої права інтелектуальної власності
64 МОН: ПОРЯДОК визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності   МОН: ПОРЯДОК визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності
65 Вищий господарський суд: Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності   Вищий господарський суд: Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності
66 МІНЮСТ: ІНСТРУКЦІЯ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень   МІНЮСТ: ІНСТРУКЦІЯ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень
67 ДЕЖКОМСТАТ: Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення   ДЕЖКОМСТАТ: Про затвердження форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій) та Інструкції щодо їх заповнення
68 Вищий господарський суд: Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності    Вищий господарський суд: Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності
69 Верховний Суд: Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил   Верховний Суд: Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил
70 Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності   Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності
71 МОН: Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності   МОН: Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності
72 Кабінет Міністрів України: ПОРЯДОК сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності   Кабінет Міністрів України: ПОРЯДОК сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності
73 МОН: ПРАВИЛА використання комп'ютерних програм у навчальних закладах   МОН: ПРАВИЛА використання комп'ютерних програм у навчальних закладах
74 Мінфін: ПОРЯДОК застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів   Мінфін: ПОРЯДОК застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
75 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом імпортом дисків    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування операцій, пов'язаних з виробництвом, експортом імпортом дисків
76 Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування - ПРОЕКТ   Про охорону прав на торговельні марки, географічні зазначення та комерційні найменування - ПРОЕКТ
77 Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - ПРОЕКТ   Про охорону прав на винаходи і корисні моделі - ПРОЕКТ
78 Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу      свідоцтва України на знак для товарів і послуг    Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг
79 Цивільний кодекс України. Право інтелектуальної власності.   Цивільний кодекс України. Право інтелектуальної власності.
80 иии   иии
81 test   test
82 test2   test2