Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів

(Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 21, ст.155 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2627-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 43, ст.241 )

З метою розширення міжнародного культурного обміну, становлення цивілізованого ринку інтелектуальної власності Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Погодитись з пропозицією Президента України про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року).

2. Доручити Міністерству закордонних справ України надіслати Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної власності документ про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року). ( Стаття 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2627-III від 11.07.2001 )

Голова Верховної Ради України         О.МОРОЗ
м. Київ, 31 травня 1995 року
N 189/95-ВР