Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

З А К О Н     У К Р А Ї Н И
ПРО РАТИФІКАЦІЮ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКОНИ ЩОДО ТОВАРНИХ ЗНАКІВ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 37, ст.281)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ П О С Т А Н О В Л Я Є:
Договір про закони щодо товарних знаків, підписаний від імені України у м. Женева (Швейцарія) 27 жовтня 1994 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України         О.МОРОЗ

м. Київ, 13 жовтня 1995 року
№ 380/95-ВР