Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

З А К О Н     У К Р А Ї Н И
ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО НІЦЦЬКОЇ УГОДИ ПРО МІЖНАРОДНУ КЛАСИФІКАЦІЮ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКІВ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 35, ст.284)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ П О С Т А Н О В Л Я Є:
Приєднатися до Ніццької угоди про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків, прийнятої 15 червня 1957 року та зміненої 28 вересня 1979 року.

Голова Верховної Ради України   &bnsp;     І.ПЛЮЩ

м. Київ, 1 червня 2000 року
№ 1762-III