Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Цивільного кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 24, ст.177 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про авторське право і суміжні права" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Цивільного кодексу Української РСР такі зміни:
1. Статтю 472 викласти в такій редакції:
"Стаття 472. Законодавство України про авторське право і суміжні права
Законодавством України охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).
Відносини, що складаються у зв'язку із створенням і використанням об'єктів авторського права і суміжних прав, регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами України".
2. Статті 473-513 виключити.

Президент України         Л. КРАВЧУК

м.Київ, 4 лютого 1994 року
N 3942-XII