Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Законы - торговая марка, патент и авторское право

законы украины Законы России Законы стран СНГ
Законы Украины Законы стран СНГ Законы России

На главную страницу tm.ua

З А К О Н    У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 2, ст.13 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, вчиненої 26 жовтня 1961 року в м. Римі (додається*).

Президент України           Л.КУЧМА

м. Київ, 20 вересня 2001 року
N 2730-III