РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ - Украина, Евросоюз и все страны мира
Чат ТелеграмЧат Viber
регистрация торговой марки
содержание
главная
торговые марки
штрих-код Штрих-код
авторское право Авторское право
патент Патент
ФОРУМ
Статьи
Законы
Прайс-лист
Об Агентстве
Адрес офиса

Предмет позову та вимоги у доменних спорах.
Так як в українському законодавстві не існує окремого Законодавчого акта, який би регулював питання, пов’язані із вирішенням доменних спорів, то вони, відповідно, регулюються загальними нормами. Доменні спори в цілому відрізняються різноманітними підходами та думками. Тому і адвокати, і суди досі не можуть дійти згоди з багатьох важливих питань, в тому числі тих, що стосуються предмету та вимог у доменних спорах.
До недавнього часу, єдиним шляхом вирішення було звернення до суду.  Згідно із п. 1 ст. 23 ЦКУ «Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами як судами першої інстанції». А отже, справи по доменних спорах вирішуються в районних судах.  А що ж може бути предметом доменного спору? Безумовно, в першу чергу, саме доменне ім’я (домен UA). Проте і тут існують різноманітні варіанти.

Найчастіше предметом позову є:
1. Доменне ім’я є тотожним або схожим до ступені змішування із торговельною маркою або іншим об’єктом права ІВ, якою володіє Позивач.
2. Доменне ім’я використовується недобросовісно.
3. Відповідач не має права на використання доменного імені.
4. Відповідно до п.2 ст. 14 ЗУ «Про захист персональних даних» «Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини». Тому процедура отримання даних реєстратора-фізичної особи – достатньо складна. А тому, іноді предметом спору буває витребування інформації.  

Вимоги у доменних спорах.
Щодо вимог, то, як правило, в судовій практиці виділяються наступні:
1. Припинення делегування доменного імені – тобто видалення його реєстратором відповідної зони. 
2. Передання доменного імені Позивачу. Або іншими словами – внесення змін до даних стосовно власника домену.
3. Якщо мова йде про доменне ім’я в зоні .UA, то до вимог можуть бути приєднані і вимоги стосовно торговельної марки, по якій було зареєстровано відповідний домен.
4. Відшкодування шкоди (як моральної, так і матеріальної) згідно із ч. 1 ст. 1166 ЦК «Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала».
Проте існує ще один важливий аспект позову, що стосується доменного імені. Дуже важливо подбати про те, щоб предмет та Відповідач по позову не змінився, або навіть взагалі не «зник». З того моменту, коли Позовна заява прийнята до розгляду і до винесення судом постанови про витребування доказів із Реєстратора, може пройти досить значний час. І за цей час Відповідач може будь-що вчиняти із доменним іменем, як то: передати домен (та/або передати права на ТМ) іншому власнику, перевести домен до іншого реєстратора, або видалити його. І, звичайно ж, це призведе до зміни суб’єктного складу позову або до закриття провадження. 
Тому, варто пам’ятати про засоби забезпечення позову одразу ж при його подачі. Відповідно до п. 4 ст. 150 ЦКУ1 позов забезпечується забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві чи виконувати щодо нього інші зобов’язання.  Задля того, щоб уникнути зміни предмета позову або взагалі його відсутності у разі переделегування або видалення домену, після подачі позовної заяви, Позивачу необхідно подбати про забезпечення позову. Досягти цього можна заборонивши вчиняти будь-які дії стосовно доменного імені.
Безумовно, перелік як можливого предмету позову, так і вимог, не є вичерпним. Та мають право на життя як по окремості, так і разом.


© 2020,  Адвокат, Патентний повірений Яна Кондратюк, Агентство Українські торговельні марки.

Подібні новини:
Умови та порядок реєстрації об’ємної торговельної марки в США.
Обставини виникнення доменних спорів.

Вернуться на Главную страницу tm.ua для регистрации торговой марки.
Просмотреть Архив нашего Блога
Почитать Статьи про торговую марку, промышленный образец, изобретение, полезная модель и авторское право.
Заглянуть к нам на Форум про ТМ, патенты и домены ua и обсудить интересующий Вас вопрос.

телефон торговые марки
099 433-01-33
063 942-55-33
098 773-33-53
03117, г. Киев, пр-т Победы, 65-А, 3 Секция, кв. 256.
E-mail: info@tm.ua
© ООО Украинские торговые марки, 1998-2022