Реєстрація торгової марки
Україна, Євросоюз та всі країни світу
Реєстрація торгової марки
Україна, Євросоюз та всі країни світу
UA
RU

Об’ємні торговельні марки США, порядок реєстрації

Об’ємні торговельні марки США, порядок реєстрації​​.

1. Поняття об’ємної торговельної марки в США.
Правове регулювання торговельної марки в Сполучених Штатах Америки здійснюється на рівні федерального законодавства та судових прецедентів. Нині чинним являється Акт про торговельні марки від 1946 року з відповідними змінами та доповненнями, який ще часто називають Акт (Закон) Ланхема, або Lanham Act. Причому більшість норм вказаного Акту конкретизовані чи уточнені в судових прецедентах, які є джерелом права в США.
Відповідно до параграфу 10 Акту «Терміни та визначення», термін торговельна марка (тут і далі у перекладі із мови оригіналу): «включає будь-яке слово, ім’я, символ, зображення, пристрій чи їх комбінацію, які використовуються особою для вирізнення аналогічних товарів та послуг». Законодавство США, як і світове загалом, для характеристики торговельної марки закладає основну функцію: придатність позначення для ідентифікації однакових товарів і послуг, при цьому не обмежуючи об’єктний склад такого позначення. 
Загальне формулювання об’єктного складу торговельної марки в США, наведене у федеральному законі, з часом почало уточнюватись судовими рішеннями. У справі  Qualitex v Jacobson Prods у 1995 році Верховний суд США заявив про те, що : «.. Закон Ланхема описує торговельну марку в найширшому її розумінні, тобто будь-який об’єкт чи пристрій, який може виконувати роль торговельної марки, може бути зареєстрований»
Що стосується саме об’ємної торговельної марки, можливість її правового захисту передбачена параграфом 43 Акту Ланхема. Зокрема, вказано, що упаковка товару (any container for Goods), якщо вона використовуються як торговельна марка, може бути захищена законом та отримати реєстрацію. В американській правовій доктрині стосовно об’ємних торговельних марок використовують термін “trade dress”, який розуміє під собою не тільки маркування та упаковку товару, а також форму та дизайн товару чи його упаковки. При цьому правова охорона надається як зареєстрованим, так і незареєстрованим знакам. Реєстрація торгової марки, що і як можна зареєструвати в якості об’ємної тм?
Враховуючи вищевказане, у якості об’ємної торговельної марки в США можуть бути зареєстровані:
- упаковка товару, її зовнішній вигляд, дизайн, форма, кольорове рішення тощо;
- сам товар,  її зовнішній вигляд, дизайн, форма, кольорове рішення тощо;
- інші тривимірні об’єкти чи пристрої, які відповідають вимогам федерального законодавства щодо торговельної марки.

2. Умови та порядок реєстрації об’ємної торговельної марки в США.
Найважливіші питання, які виникають при реєстрації об’ємної торговельної марки, це можливість її представлення експертизі для розгляду Заявки та технічна можливість внесення та відображення в Реєстрі. 
Параграф 1 Акту Ланхема конкретизує, що «.. заявка на реєстрацію знаку повинна містити … в тому числі зображення знаку». Американське федеральне законодавство не конкретизує, в якому саме вигляді має бути подане зображення торговельної марки для її реєстрації. Проте загальні вимоги наведені на сайті патентного Відомства США - The United States Patent and Trademark Office (USPTO) за посиланням www.uspto.gov.  

Особливості відображення об’ємних ТМ в США.
В жовтні 2018 року Відомством було опубліковано Рекомендації щодо процедури експертизи знаків, або більш відоме як TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING PROCEDURE (TMEP). Як вказано в параграфі  §2.52 TMEP «.. якщо заявлена торгова марка має тривимірні (об’ємні) ознаки, на малюнку повинно бути зображено одне представлення знаку у трьох вимірах, а Заявник повинен вказати в описі, що марка тривимірна».
Якщо Заявник вважає, що єдине представлення знаку недостатньо відображає всі ознаки та суть реєстрованого бренду, він може подати клопотання про подання додаткової кількості зображень торговельної марки з різних ракурсів. Патентне Відомство США дотримується позиції, що фотографічні зображення можуть цілком повно відображати об’ємні знаки. Але не забороняє Заявникам використовувати 3D моделі чи креслення для відображення об’ємних торговельних марок.

Подані і зареєстровані об’ємні торговельні марки технічно відображаються в електронній базі Відомства США – реєстрі Trademark Electronic Search System.  При цьому відображається основне, подане на реєстрацію, зображення об’ємної торговельної марки у трьох її вимірах. Але в бібліографічних даних Заявки чи Свідоцтва обов’язково відображається опис торговельної марки, який дає загальне уявлення про об’єм правової охорони знаку.

Приклади зареєстрованих об’ємних торговельних марок, зареєстрованих в США: 

- реєстрація № 3066114, власник - Louis Vuitton Malletier. Торговельна марка являє собою форму застібки сумки. 
-  реєстрація № 1057884, власник - Coca-Cola. Торговельна марка являє собою форму пляшки.
-  реєстрація №  3028381, власник -  Hershey Chocolate & Confectionery Corporation. Торговельна марка являє собою форму шоколадного виробу.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Висновки
Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що правове регулювання реєстрації  об’ємних торговельних марок США  є досить прогресивним та враховує останні тенденції правового регулювання інтелектуальної власності у світі. 

© 2020, Оксана Власюк, Юрист Агентства Українські торгові марки

Подібні новини:
Обставини виникнення доменних спорів.
ТОП доменов UA наших Клиентов.

Вернуться на Главную страницу tm.ua для регистрации торговой марки.
Просмотреть Архив нашего Блога
Почитать Статьи про торговую марку, промышленный образец, изобретение, полезная модель и авторское право.
Заглянуть к нам на Форум про ТМ, патенты и домены ua и обсудить интересующий Вас вопрос.