РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ - Украина, Евросоюз и все страны мира
Чат ТелеграмЧат Viber
регистрация торговой марки
содержание
главная
торговые марки
штрих-код Штрих-код
авторское право Авторское право
патент Патент
ФОРУМ
Статьи
Законы
Прайс-лист
Об Агентстве
Адрес офиса

Персонаж як об’єкт права інтелектуальної власності в ЄС.

Особливість європейського законодавства полягає в поєднанні регіонального правового регулювання за допомогою Директив Ради Європи та національного законодавства кожної країни-учасника Європейського союзу. Традиційно, права інтелектуальної власності на персонаж в Європейському союзі, як і в Україні, можна захистити за допомогою норм авторського права, реєстрація торговельної марки та отримання патенту на промисловий зразок. 

1. Персонаж як об’єкт авторського права. 

Відразу відмітимо, що не існує спеціальної директиви Ради ЄС, яка б регулювала правовий статус персонажу як об’єкта права інтелектуальної власності в Європейському союзі. Законодавство ЄС з авторського права вирішення багатьох питань відносить до компетенції судів, проте прецедентна практика Європейського союзу досить обмежена в порівнянні, наприклад, із США.  

Можливість захисту персонажа як об’єкта авторського права передбачена Бернською Конвенцією про охорону літературних та художніх творів, яка є основоположним правовим актом для регулювання авторського права не лише в ЄС, а у в усьому світі. В контексті положень Бернської конвенції персонаж може бути розглянутий як літературний чи художній твір. Як і в Україні, персонаж в ЄС має володіти оригінальним характером (бажано – вигаданим, унікальним), мати об’єктивну форму вираження та мати властивість до самостійного використання незалежно від основного твору.

Правове регулювання персонажу як об’єкта авторського права та реєстрація авторського права в різних країнах Європи відрізняється. Країни, в яких перелік об’єктів авторського права обмежений і визначений в законодавстві, загалом не визнають персонаж самостійним об’єктом авторського права. Яскравим прикладом є Великобританія.  Суди в Англії досить обережно відносяться до захисту авторських прав на вигадані персонажі літературних творів окремо від основного твору. Можна сказати, в англійському праві існує тенденція щодо невизнання літературних персонажів самостійними об’єктами авторського права. Згадати хоча би прецеденти Kelly v. Cinema Houses Ltd та O'Neill v. Paramount Pictures Corp, в яких суд не визнав літературні персонажі Шерлока Холмса та доктора Ватсона самостійними об’єктами авторського права. Проте, наприклад, герої мультфільмів (тобто графічні персонажі) можуть бути захищені в Англії як твори образотворчого мистецтва або художні твори. Прецедент King Features Syndicate Inc. v. O&M Kleeman Ltd визначив, що вироблення товарів із відтворенням персонажу моряка Папая є порушенням авторського права, резюмувавши, що: «англійське законодавство визнаватиме авторські права на вигадані персонажі, лише якщо вони існують як художні твори»

Країни континентальної Європи більш лояльно відносяться до охорони персонажу як самостійного об’єкта авторського права. В Франції, наприклад, персонажі аудіовізуального твору можуть бути захищені авторським правом в незалежності від основного твору, це стосується як мультиплікаційних героїв, так і вигаданих персонажів літературних творів. Подібні положення прописані в законодавстві Бельгії та Фінляндії. 
В Німеччині Федеральний суд в справі Alcolix та Asterix Persiflagen встановив, що графічно зображені персонажі, такі як герої коміксів  Астерікс та Обелікс, можуть бути захищені авторським правом. 
Загалом, практика визнання персонажу самостійним об’єктом авторського права відрізняється в країнах Європейського союзу і в більшості випадків таке питання вирішується в кожному окремому випадку, з урахуванням всіх суттєвих нюансів. 

2. Персонаж як торговельна марка.

Якщо планується комерціалізація персонажу окремо від основного літературного чи художнього твору, правовий режим торговельної марки в ЄС, так само як і по всьому світі, має переваги в порівнянні із авторським правом та допомагає ефективно захистити права на персонаж в суді. До того ж, реєстрація торговельної марки перешкоджає процесу переходу персонажа як об’єкта авторського права в суспільне надбання після закінчення строку охорони авторських прав. 

Реформа європейського законодавства щодо торговельних марок в 2018 році встановила необмежений перелік об’єктів, які можуть бути зареєстровані як знаки для товарів і послуг. Тим самим давши законодавчу можливість зареєструвати персонаж як бренд.  Діючий нині Регламент про впровадження торговельної марки Європейського Союзу № 2018/626 від 5 березня 2018 року дозволяє реєструвати персонажі як торговельні марки. Однак не у всіх національних патентних Відомствах країн ЄС персонаж може бути зареєсторований як торгова марка Європи. Розглянемо окремі випадки.

 Знову ж таки, Великобританія лідирує за кількістю відмов в реєстрації персонажів в якості знаків для товарів і послуг. В більшості випадків відмова в реєстрації ґрунтується на відсутності зв’язку в споживача між персонажем в складі літературного чи художнього твору та використанням його в якості торговельної марки. Або ж назва персонажу чи його графічне зображення внаслідок довготривалого використання втратили свою розрізняльну здатність для споживача як знак для товарів і послуг. Патентне Відомство, а пізніше і суди Великобританії таким чином відмовили в реєстрації торговельних марок TARZAN, ELVIS PRESLEY, SHERLOCK HOLMES та Holly Hobbie. 

Патентне Відомство Німеччини дотримується вибіркового критерію при реєстрації персонажу в якості знаку для товарів і послуг. Наприклад, для таких товарів як книги чи фільми, персонажі не можуть бути зареєстровані як бренд, так як певним чином описують ці товари. Для інших товарів і послуг вигадані персонажі цілком можуть бути захищені реєстрацією торговельної марки. Вимога унікальності досить важлива для реєстрації персонажу як торговельної марки в Німеччині, адже описовим «персонажам» може бути відмовлено в реєстрації бренду. Як, наприклад, було відмовлено в реєстрації портрету Марлен Дітріх, відомої німецької актриси, як торговельної марки в силу відсутності оригінальності персонажу: портрет лише повторює риси реально існуючої людини та немає відмітних ознак персонажу.

Незважаючи на різноманітні підходи до реєстрації персонажу як торговельної марки в країнах ЄС, одне правило залишається незмінним. Власники авторських прав повинні якомога раніше спробувати зареєструвати торговельну марку на свій вигаданий персонаж, допоки персонаж не стане занадто відомим і не втратить розрізняльну здатність для реєстрації його як знаку для товарів і послуг. Чудовий приклад: успішна реєстрація бренду HARRY POTTER в Великобританії ще у 1999 році здійснена за декілька років до виходу першого фільму та шаленої популярності цього персонажу. 

Офіс інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) виявляє більшу поблажливість у реєстрації персонажів в якості торговельних марок Європейської спільноти, ніж деякі національні патентні відомства. Наприклад, EUIPO зареєстрував торговельні марки персонажів, яким було відмовлено національними відомствами: словесні знаки TARZAN (номера реєстрації  000091736, 001117183), ELVIS PRESLEY (номера реєстрації 001408897, 012107711) SHERLOCK HOLMES (номера реєстрації 006758569). 
В якості торговельних марок Європейського союзу зареєстровано більшість відомих персонажів. Це вигадані назви (імена, найменування) персонажів, які можуть отримати правову охорону як словесні бренди: MICKEY MOUSE (002827426), BUGS BUNNY (000057232), SUPERMAN (000038273), SHREK (001653146), PEPPA PIG (010186179) та інші. 
Графічні зображення персонажів також зареєстровані як торговельні марки, в більшості в чорно-білому кольорі.

3. Персонаж як об’єкт патентування.

В порівнянні з авторським правом та торговельною маркою, патентування є додатковим способом захисту прав на персонаж, тому отримання патенту на промисловий зразок на персонаж є недостатньо поширеною практикою в Європейському союзі. Зрозуміло, йдеться мова про унікальні (вигадані) графічні персонажі, які можуть бути об’єктами промислового зразку. Адже для реєстрації промислового зразку ЄС, як і в країнах учасниках ЄС, вимагається наявність новизни, унікальності. 

Персонаж можна втілити в оригінальному дизайні дитячих іграшок (основна частина промислових зразків, які відтворюють персонаж), костюмів, предметах побуту, меблях тощо. Безумовно, монополістом на ринку промислових зразків ЄС, які зареєстровані з використанням характерних особливостей персонажу, являється мультиплікаційна компанія DISNEY ENTERPRISES, INC. Із використанням характерних особливостей графічного персонажу MICKEY MOUSE отримані промислові зразки на комп’ютерні монітори, камери, комп’ютерні мишки, телевізори, чашки та навіть на комп’ютерне крісло.

Промислові зразки ЄС, які відтворюють персонаж, в дитячих іграшках та іграх – персонажі TOY STORY, SPIDERMAN,  FINDING NEMO.

4. Висновки
Підсумовуючи вищесказане, слід відмітити, що правове регулювання   права інтелектуальної власності на персонаж в Європейському союзі є  суперечливим та потребує уніфікації на регіональному рівні. 

© 2020, Оксана Власюк, Юрист Агентства Українські торгові марки

Подібні новини:
Персонаж як об’єкт права інтелектуальної власності в Україні.
Предмет позову та вимоги у доменних спорах.
 

 

Вернуться на Главную страницу tm.ua для регистрации торговой марки.
Просмотреть Архив нашего Блога
Почитать Статьи про торговую марку, промышленный образец, изобретение, полезная модель и авторское право.
Заглянуть к нам на Форум про ТМ, патенты и домены ua и обсудить интересующий Вас вопрос.

телефон торговые марки
099 433-01-33
063 942-55-33
098 773-33-53
03117, г. Киев, пр-т Победы, 65-А, 3 Секция, кв. 256.
E-mail: info@tm.ua          
© ООО Украинские торговые марки, 1998-2022