Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Домен UA и Решение АМК Украины

Злоупотребление монопольным положением ООО "Хостмастер"Предисловие. С начала 2013 года домен UA опять штормит. Поэтому мы публикуем это Решение Антимонопольного комитета Украины (АМК) как наглядный пример того, что принципиальная позиция даже одного предприятия может поставить на место монополиста и привлечь его к ответственности за злоупотребление монопольным положением. Домен UA - это наше народное достояние. И мы должные го беречь.
патентный поверенный

Игорь Кондратюк

Патентный поверенный

Если кратко о сути решения, то АМК:
Признал ООО "Хостмастер" монополистом на рынке администрирования (регистрации) доменных имен с долей 100% рынка.
Признал действия ООО "Хостмастер", которые заключались в незаключении с ООО "ДиМедиа" договора о предоставлении услуг по администрированию и техническому сопровождению публичного домена UA и доменов второго уровня в публичном домене UA нарушением антимонопольного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке услуг по администрированию и техническому сопровождению публичного домена UA путем создания препятствий доступа на общегосударственный рынок услуг по регистрации доменов в домене UA. И оштрафовал за это ООО "Хостмастер" на 30000 гривен.
Признал действия ООО "Хостмастер", которые заключались в отмене делегирования и администрирования доменних имен, которые обслуживались ООО "ДиМедиа" нарушением антимонопольного законодательства в виде злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке услуг по администрированию и техническому сопровождению публичного домена СОМ.UA. И оштрафовал за это ООО "Хостмастер" еще на 30000 гривен.
Суммарный штраф на ООО "Хостмастер" составил 60000 грн.
Публикация этого документа - продолжение нашей позиции о том, что Домен UA - в опасности!

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
РІШЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ від 15 червня 2004 року № 5-р/тк

Про порушення законодавства про захист економічної конкуренціїТимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 36-26.13/17-03 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції Товариством з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер" (надалі - ТОВ "Хостмайстер"),
ВСТАНОВИЛА:

В результаті розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіМедіа" (надалі - ТОВ "ДіМедіа") стосовно безпідставної відмови ТОВ "Хостмайстер" в укладанні договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені UA; введення в дію у серпні 2001 року ТОВ "Хостмайстер" "Правил домену .UA" та "Правил домену СОМ.UA", а також стосовно блокування ТОВ "Хостмайстер" з 4 жовтня 2001 року понад 14000 доменних імен в наймасовішому українському домені загального користування СОМ.UA, в тому числі й доменних імен, які обслуговувались ТОВ "ДіМедіа", розпорядженням державного уповноваженого Комітету № 11/36-р від 3 березня 2003 року було розпочато справу № 36-26.13/17-03 за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ "Хостмайстер".

За результатами розгляду встановлено наступне.
ТОВ "ДіМедіа" (м. Київ, вул. Артема, 73, офіс 105) (заявник) надає послуги з реєстрації та технічної підтримки доменних імен та послуги хостингу (абонування серверів для розміщення інформаційних вузлів) в українському сегменті мережі Інтернет. Користувачами послуг ТОВ "ДіМедіа" є приватні та державні підприємства, організації, установи та фізичні особи.
Відповідно до Статуту, предметом діяльності ТОВ "Хостмайстер" (м. Київ, вул. Феодосійська, 48/52, кв. 78) (відповідач), зокрема є створення технічних, організаційних, економічних, інформаційних та інших умов для забезпечення реєстрації доменних імен суб'єктами українського сегменту мережі Інтернет та підтримка функціонування цих доменних імен в глобальній мережі, в тому числі: розробка, затвердження, впровадження правил адміністрування доменів та правил реєстрації доменних імен, забезпечення дотримання цих правил, а також розробка інших документів, що регламентують використання доменних імен в українському сегменті мережі Інтернет; здійснення технічної підтримки домену першого рівня .UA, включаючи надання послуг системи делегування та реєстрації доменів другого та інших рівнів в зоні .UA; забезпечення організаційних та технічних умов для надання третіми особами послуг з реєстрації доменів другого та інших рівнів в зоні .UA; створення, ведення та управління базами даних доменних імен зони .UA та осіб-реєстрантів таких імен; надання третім особам посередницьких послуг з реєстрації доменних імен за межами зони .UA.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про телекомунікації" зазначено, що "домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється".
Загальна система доменних імен - багаторівнева ієрархічна структура опису з'єднань та розподілу серверів систем доменних імен, яка починається із кореневої системи, розподіляється на головні домени верхнього рівня, до складу яких входять домени верхнього рівня загального користування (g ТLD) (більшість їх користувачів знаходиться на території США) та домени верхнього рівня кодів країн (географічні домени) (ссTLD), що розподілені у відповідності до міжнародного поштового стандарту ISO3166, призначені для зазначення певної країни світу, та технічно підтримуються головними розподіленими серверами систем доменних імен. Домени верхнього рівня розподіляються на домени другого рівня, які в свою чергу розподіляються на домени третього рівня, тобто розподіл доменів в системі відбувається таким чином, що домени вищих рівнів розподіляються на домени нижчих рівнів.
Головним органом, координуючим діяльність та контролюючим дотримання систем та стандартів у розподіленні адресного простору та доменних імен, є Інтернет Корпорація з присвоєння імен та номерів (ICANN). ICANN є безприбутковою корпорацією, що зареєстрована та розташована в США, діє за законами США на засадах представництва в раді директорів та комітетах учасників найчисленніших верств Інтернет співтовариства різних країн.
За міжнародним розподілом адресного та доменного простору в глобальній телекомунікаційній та інформаційній мережі Інтернет ім'я домену .UA закріплено за державою Україна (є географічним доменом). Домен .UA є доменом верхнього рівня та складовою частиною всесвітньої системи доменних імен.
Кожна країна світу має свій власний географічний домен верхнього рівня, який створений для обслуговування адресного простору сегмента мережі Інтернет цієї країни і доменні імена, зареєстровані в ньому, вказують на те, що суб'єкти, які користуються цими доменами (реєстранти), постійно знаходяться або здійснюють підприємницьку діяльність на території певної країни. Зазначені споживчі характеристики географічного домену верхнього рівня .UA визначають його унікальність та невзаємозамінність з іншими доменами верхнього рівня.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про телекомунікації", домен .UA визначається як домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. Відповідно до частини 2 статті 56 зазначеного Закону, адміністрування адресного простору українського сегмента мереж Інтернет здійснюється уповноваженою організацією, зокрема для "... забезпечення унікальності, формування та підтримки простору доменних назв другого рівня в домені .UA". Тобто, Законом України "Про телекомунікації" визначено унікальність домену .UA.
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2002 року № 522 "Про затвердження Порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" органи виконавчої влади, інші органи державної влади, підприємства, установи та організації, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є об'єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством, для підключення до глобальних мереж зобов'язані дотримуватись певних вимог, зокрема "органи виконавчої влади та інші державні органи зобов'язані зареєструвати свій домен у домені .GOV .UA; інші абоненти зобов'язані зареєструвати свій домен у домені нижчого рівня домену .UA". Отже, визначається окрема група споживачів, для яких реєстрація в домені .UA та в доменах нижчих рівнів домену .UA є обов'язковою.
Крім того, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003 року № 447-р "Про адміністрування домену .UA" підтримано пропозицію Держкомзв'язку України, СБУ та учасників ринку Інтернет в Україні щодо створення об'єднання підприємств "Український мережевийінформаційний центр" з метою управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен верхнього рівня .UA. Отже, законодавством України домену .UA як географічному домену надано особливий статус, його виділено з усього загалу доменів верхнього рівня.
Унікальність та невзаємозамінність домену .UA для окремої групи споживачів підтверджено і результатами опитування користувачів доменних імен, проведеного Комітетом.
За інформацією деяких користувачів доменних імен (Загальнонаціонального телевізійного каналу "Інтер" (лист від 3 лютого 2004 року № 152), газети "Голос України" (лист від 3 лютого 2004 року № 94/50), журналу "Комп&ньйон" (лист від 29 січня 2004 року № 32) існують переваги у здійсненні реєстрацій доменних імен в географічному домені верхнього рівня .UA, порівнюючи зі здійсненням реєстрацій доменів в інших доменах. Наприклад, для журналу "Комп&ньйон" переваги в користуванні доменами в домені .UA, порівнюючи з реєстраціями доменів в доменах загального користування, полягають у тому, що якщо журнал є користувачем домену, зареєстрованого у домені .UA, це викликає у ділових партнерів журналу (передплатників, рекламодавців, розповсюджувачів) чіткі асоціації між назвою журналу та Україною як країною його походження.
У ході дослідження виявлена наявність суттєвих переваг у користуванні доменних імен у домені верхнього рівня .UA, порівнюючи з користуванням доменних імен в будь-яких інших доменах (як загального користування, так і географічних) нижчих рівнів (другого, третього), в тому числі й у доменах нижчого рівня домену .UA. Зокрема, для журналу "Комп&ньйон" перевагою реєстрації доменного імені в географічному домені верхнього рівня у порівнянні з реєстрацією домену в географічному домені другого рівня, наприклад, в домені KIEV.UA, є те, що якщо журнал є користувачем домену, зареєстрованого у домені .UA, то таким чином визначається сприйняття журналу "Комп&ньйон" як національного, загальноукраїнського продукту, який розповсюджується по всій території України, а не як київського засобу масової інформації. Крім того, переваги доменів верхнього рівня, зокрема, у географічному домені .UA, порівнюючи з доменами нижчих рівнів, полягають у тому, що доменні імена, зареєстровані в доменах верхніх рівнів є коротшими, мають вищу ступінь запам'ятовування, набагато зручніші для комунікації для їх користувачів та партнерів їх користувачів.
Крім того, користувачами послуг Інтернет, яким необхідно отримати інформацію щодо осіб, які розташовані та здійснюють діяльність на території України пошук такої інформації здійснюється саме у домені .UA.
Ціна на реєстрацію доменних імен у домені верхнього рівня .UA становить приблизно 90 доларів США, тоді як ціна на реєстрацію доменів в багатьох доменах загального користування становить приблизно 20 доларів США. Реєстрація в доменах третього рівня коштує приблизно 10-12 доларів США. Отже, вартість здійснення реєстрації доменних імен в домені .UA значно перевищує вартість здійснення реєстрації в багатьох інших доменах. Незважаючи на це, для споживачів, яким необхідна ідентифікація з державою Україна, є доцільним користування доменами саме в домені .UA.
Наведене свідчить про відсутність взаємозамінності доменів, зареєстрованих у домені .UA з будь-якими іншими доменами.
Враховуючи зазначене, відповідно до Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку, затвердженої розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року № 49-р (надалі - Методика), для групи споживачів, яким при отриманні доменної назви визначальне значення має ідентифікація з державою Україна, домени, зареєстровані в домені .UA, за своїми споживчими характеристиками не є взаємозамінними з будь-якими іншими доменами.
Функцію адміністратора домену .UA, служби технічної підтримки й експлуатації головних серверів домену .UA та головної системи доменних імен цього домену, що є частиною загальної світової системи доменних імен виконує ТОВ "Хостмайстер".
За інформацією ТОВ "Хостмайстер", обов'язки з адміністрування домену .UA товариство виконує на підставі Угоди № 1/2001 про передачу адміністративних повноважень, укладеної ним 25 березня 2001 року з громадянами України Кохманюком Д. С. - "діючим адміністратором домену .UA, що отримав такі повноваження згідно правил ICANN, та Свиридовим І. А. - діючим технічним адміністратором домену .UA, що отримав такі повноваження згідно правил ICANN".
Ієрархічна система доменних імен обумовлює централізацію функцій адміністрування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет. Це передбачає, що записи про факт делегування певного доменного імені певному реєстранту до реєстраційної бази домену .UA можуть здійснюватись тільки одним оператором, від діяльності якого залежить можливість користування доменними іменами в українському сегменті мережі Інтернет. Таким чином, технологічно визначається повна централізація цієї функції в одному центрі управління.
ТОВ "Хостмайстер", крім виконання функцій адміністратора домену .UA, також виконує функції адміністратора домену СОМ.UA, тобто є службою технічної підтримки й експлуатації головних серверів домену СОМ.UA.
Домен СОМ.UA є публічним доменом загального користування другого рівня складової системи домену UA.
Доменні імена, зареєстровані в домені другого рівня СОМ.UA вказують на комерційний характер діяльності користувача, та інформації, що міститься на його веб-сайті. Жоден інший домен, крім домену СОМ.UA, не буде вказувати не те, що його користувач здійснює комерційну діяльність в Україні. Отже, домени, зареєстровані в домені СОМ.UA, за своїми споживчими властивостями не є взаємозамінними з будь-якими іншими доменами.
Унікальність доменних імен в домені .UA та в домені СОМ.UA свідчить про відсутність взаємозамінних послуг з послугою адміністрування адресного простору мережі Інтернет у домені .UA та в домені СОМ.UA.
Ієрархічна структура доменів в домені .UA, повноваження ТОВ "Хостмайстер", надані йому на підставі Угоди № 1/2001, обумовлюють одноосібне право ТОВ "Хостмайстер" приймати рішення: щодо визначення осіб, які будуть мати право надавати послуги з реєстрації доменів другого рівня в домені верхнього рівня .UA та в публічному домені другого рівня СОМ.UA; про делегування доменних імен у домені верхнього рівня .UA та в публічному домені другого рівня СОМ. UA.
ТОВ "Хостмайстер" надає послуги з адміністрування та технічного супроводу доменів .UA та СОМ.UA по всій території України, тобто ринки послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічного домену СОМ.UA є загальнодержавними.
Враховуючи наведене, відповідно до Методики, ТОВ "Хостмайстер" з 25 березня 2001 року, у 2002-2003 роках займало монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA з часткою 100 відсотків та на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу домену СОМ.UA з часткою 100 відсотків.
Відносини між ТОВ "Хостмайстер" та Реєстраторами (зареєстрованими в Україні суб'єктами підприємницької діяльності, які надаютьреєстрантам послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені) доменних імен в домені .UA визначаються договорами, укладеними на підставі розробленого ТОВ "Хостмайстер" типового договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA. Додатком до зазначеного договору є "Правила домену .UA", якими визначається система взаємовідносин та процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в публічному домені UA.
Відповідно до типового договору, ТОВ "Хостмайстер", здійснюючи адміністрування та технічний супровід публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в домені .UA, зокрема надає Реєстратору необхідний консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменних імен, "інформацію, що необхідна для аутентикації та авторизації Реєстратора домену як особи, яка має право вносити зміни до реєстраційної бази домену .UA", а також делегує доменні імена у відповідному публічному домені.
Другим додатком до типового договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA є Додаткова угода, за якою адміністратор на умовах та в порядку, передбачених договором, зобов'язується надати Реєстратору комплекс послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену СОМ.UA, а Реєстратор зобов'язується на умовах та в порядку, передбачених договором, прийняти та оплатити ці послуги. Адміністратором домену СОМ.UA розроблено та введено в дію "Правила домену СОМ.UA", якими визначається система взаємовідносин та процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в публічному домені СОМ.UA. Положеннями Додаткової угоди визначено, що "ця Додаткова угода (разом з правилами домену СОМ.UA) є невід'ємною частиною Договору".
"Правилами домену СОМ.UA" визначається, що делегування адміністратором (ТОВ "Хостмайстер") доменних імен в домені СОМ.UA реєстранту (особі, яка бажає користуватися та розпоряджатися певним доменним іменем в публічному домені) з 0:00 годин 4 листопада 2001 року відбувається виключно через Реєстраторів (зареєстрованих в Україні суб'єктів підприємницької діяльності, що надають реєстранту послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменного імені).
Обслуговування перереєстрацій можуть здійснювати лише ті суб'єкти господарської діяльності, які уклали договір про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA з ТОВ "Хостмайстер". Пунктом 3.2 "Правил домену СОМ.UA" визначено: "Інформація про доменні імена третього рівня в домені СОМ.UA, які було делеговано до 23:59 годин 3 листопада 2001 року ...вміщується в реєстраційну базу домену .UA зі статусом: FROZEN-ОК-UNTIL 20021103235959... Делегування нових доменних імен в домені COM.UA з 0:00 годин 4 листопада 2001 року відбувається за цими Правилами домену СОМ.UA, тобто виключно через Реєстраторів. Існуючі доменні імена продовжують функціонувати до 23:59 годин 3 листопада 2002 року... Проте, будь-які зміни до запису про існуюче доменне ім'я можуть бути внесені лише після укладення реєстрантом відповідного доменного імені договору з Реєстратором...У разі, якщо реєстрант існуючого доменного імені не укладе з Реєстратором відповідний договір щодо цього доменного імені до 23:59 годин 3 листопада 2002 року, адміністратор домену СОМ.UA після 0:00 годин 4 листопада 2002 року зобов'язаний відмінити делегування зазначеного доменного імені".
Відповідно до пункту 4.19.8 "Правил домену .UA" значення поля FROZEN-ОК-UNTIL YYYYMMDDhhmmss означає, що "доменне ім'я делеговано, термін делегування - до вказаної дати, але внесення будь-яких змін до запису про це доменне ім'я заблоковане адміністратором до рішення адміністратора або до одержання ним судового рішення щодо цього доменного імені".
За інформацією ТОВ "Хостмайстер" (лист № 574 від 17 червня 2003 року), "14 вересня 2001 року товариством був направлений електронним листом на адресу ТОВ "ДіМедіа" проект договору та пропозиція про його укладання. 19 жовтня 2001 року ТОВ "Хостмайстер" був отриманий електронний лист від ТОВ "ДіМедіа", що містив згоду на укладання договору на запропонованих умовах. З метою підписання договору була призначена офіційна зустріч директора товариства Б. Мостового та директора ТОВ "ДіМедіа" Є. Несіна, що відбулася 23 жовтня 2001 року". На згаданій зустрічі підписання договору не відбулось у зв'язку з недосягненням згоди сторін по всіх істотних умовах такого договору, як цього вимагає ст. 153 Цивільного кодексу України. По яким саме істотним умовам договору не досягнуто згоди не зазначено, протокол розбіжностей не складався.
ТОВ "ДіМедіа" було надіслано ТОВ "Хостмайстер" рекомендований лист від 19 жовтня 2001 року № 037/01, в якому зазначалось, що "с условиями договора мы согласны и готовы его подписать, включая приложение - Правила домена .UA й Правила домена СОМ.UA" (рос. мов.).
В ході розслідування не виявлено доказів, які б підтверджували, що договір про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA був не підписаний саме у зв'язку з не досягненням згоди сторін по всіх істотних умовах договору.
За інформацією Інтернет-сервіс-провайдера ТОВ "Глобал Юкрейн" (листи № 276/05 від 14 травня 2003 року та № 486/08 від 19 серпня 2003 року), ТОВ "Хостмайстер" відмовляло в укладанні договору ТОВ "ДіМедіа" у зв'язку з тим, що керівництво ТОВ "ДіМедіа" постійно критикувало дії ТОВ "Хостмайстер". Керівник ТОВ "Глобал Юкрейн" був запрошений посередником на переговори між ТОВ "ДіМедіа" та ТОВ "Хостмайстер" щодо підписання між ними договору, згідно з яким ТОВ "ДіМедіа" мало бути визнано Реєстратором та надано йому змогу отримувати послуги від ТОВ "Хостмайстер". На переговорах директором ТОВ "Хостмайстер" були висунуті додаткові умови до керівництва ТОВ "ДіМедіа" - поширити публічну заяву (прес-реліз) про те, що Реєстратором ТОВ "ДіМедіа" визнаються "Правила домену .UA", що він зобов'язується їх виконувати, а також стосовно припинення критичних висловлювань на адресу ТОВ "Хостмайстер". Підписаний з боку ТОВ "ДіМедіа" договір та додатки до нього були вручені директору ТОВ "Хостмайстер".
Після переговорів 23 жовтня 2001 року керівництво ТОВ "ДіМедіа" поширило через публічні засоби інформації в мережі Інтернет (зокрема на сайтах www.ukrbiz.net, www.unian.net) прес-реліз (копії були надіслані присутнім на переговорах особам), в якому, зокрема зазначалось, що "компанія "ДіМедіа" ... приймає на себе зобов'язання чітко дотримуватись вимог діючих Правил домену .UA та плідно співпрацювати із діючою Адміністрацією домену .UA на користь розвитку українського сегменту Інтернет". Але й після цього ТОВ "Хостмайстер" зі свого боку не підписало договір з ТОВ "ДіМедіа".
Листом від 19 жовтня 2001 року № 037/01 до ТОВ "Хостмайстер" ТОВ "ДіМедіа" повідомило, що "техническим условиям и другим положенням Правил домену .UA наша компания соответствует и обязуется их выполнять. Мы имеем опыт работы не менее 2 лет по регистрациии обслуживанию доменов и обслуживаем не менее 2000 пользователей".
Листом від 23 жовтня 2001 року ТОВ "ДіМедіа" до ТОВ "Хостмайстер" надано довідку щодо підтвердження відповідності технічних та організаційних умов діяльності ТОВ "ДіМедіа" відповідним діючим Правилам домену .UA". Зазначену довідку надано на виконання вимог пункту 7.5 Правил домену .UA, яким визначено зобов'язання Реєстратора за договором між Реєстратором та адміністратором, зокрема встановлено вимоги, яким повинні відповідати комплекси технічних засобів та програмного забезпечення (сервери), які протягом всього терміну дії договору Реєстратори повинні мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстрантами та Інтернет-спільнотою.
У ході розгляду справи не виявлено документів, які б підтверджували, що ТОВ "Хостмайстер" оспорює зазначені відомості і з цих підстав відмовляє у підписанні договору.
Тобто, протягом року ТОВ "Хостмайстер" не було підписано договір з ТОВ "ДіМедіа", не зважаючи на згоду останнього з запропонованими умовами договору.
Листом ТОВ "ДіМедіа" від 23 жовтня 2002 року №074/02 ТОВ "Хостмайстер", зокрема було повідомлено: "Вважаємо, що будь-які підписи на зазначених документах (текст Договору про надання послуг та Дадаток до нього - "Правила домену .UA"), підписи на сторінках цих документів, такими, що є недійсними, а Договір таким, що не був укладеним. Будь-які зобов'язання, що виникають з текстів зазначених документів є недійсними та необов'язковими для виконання ТОВ "ДіМедіа" та особами, з якими ТОВ "ДіМедіа" має окремі договірні відносини."
За інформацією ТОВ "ДіМедіа" (лист від 27 травня 2004 року № 012/04), зазначені дії були обумовлені тим, що "керівництвом ТОВ "ДіМедіа" було прийнято рішення відстоювати свої охоронювані законом права у судовому порядку та шляхом відповідних звернень до органів державного управління. Для запобігання зловживання керівництвом ТОВ "Хостмайстер" тим фактом, що у їх розпорядженні знаходились підписані в односторонньому порядку з боку ТОВ "ДіМедіа" 12 місяців тому екземпляри зазначеного Договору та додатків, які вони, на нашу думку, могли б використати для ствердження того, що договір з їх боку був підписаний та буцімто невиконані умови цього договору саме з боку "ДіМедіа", нами й був написаний, надісланий та вручений ТОВ "Хостмайстер" лист, яким ми відкликали свої підписи на зазначених документах".
За інформацією ТОВ "ДіМедіа", з 3-4 жовтня 2001 року відбулося "блокування" з боку ТОВ "Хостмайстер" в українському домені загального користування СОМ.UA, доменних імен, що обслуговувались ТОВ "ДіМедіа".
З 4 листопада 2002 року ТОВ "Хостмайстер" припинив функціонування (відмінив делегування) та спроможність адресації доменних імен, які не були перереєстровані шляхом укладання з офіційним Реєстратором у домені СОМ.UA або його ділером договору на обслуговування домену, в тому числі й доменних імен, що обслуговувались ТОВ "ДіМедіа".
В результаті зазначеного, ТОВ "ДіМедіа", аби мати змогу обслуговувати своїх споживачів, було змушене через інші компанії, які мають укладені договори з ТОВ "Хостмайстер", замовляти послуги з адміністрування та нести пов'язані з цим додаткові витрати.
ТОВ "ДіМедіа" замовляє послуги з адміністрування в основному через ТОВ "Колокол" (договір № 18/4 від 1 жовтня 2002 року). За інформацією заявника (лист ТОВ "ДіМедіа" від 8 жовтня 2003 року № 052/03), ТОВ "Колокол", маючи відповідний договір із ТОВ "Хостмайстер", надає ТОВ "ДіМедіа" "ті самі послуги, які воно отримувало б від ТОВ "Хостмайстер", але за вищою ціною". За реєстрацію доменного імені другого рівня, у випадку наявності договору із ТОВ "Хостмайстер", ТОВ "ДіМедіа" сплачувало б суму приблизно 95 грн, за реєстрацію доменного імені третього рівня - приблизно 23 грн (за рік). По договору з ТОВ "Колокол" ТОВ "ДіМедіа" сплачує відповідно 135 та 28 грн. Тобто, оскільки ТОВ "Хостмайстер" відмовилось укласти договір із ТОВ "ДіМедіа" щодо надання послуг з адміністрування доменних імен, ТОВ "ДіМедіа" вимушене сплачувати за них більше відповідно на 42,1 та 21,7 відсотка, порівнюючи з цінами, за якими воно могло отримати цю послугу у ТОВ "Хостмайстер".
Крім того, при наданні ТОВ "ДіМедіа" послуги з реєстрації через ТОВ "Колокол" збільшується час на обробку технічних заявок та додаткових технічних перевірок, що призводить до збільшення часу виконання замовлень кінцевих користувачів.
Отже, діяння ТОВ "Хостмайстер", що полягали в неукладанні договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA з ТОВ "ДіМедіа", призвели до створення перешкод доступу ТОВ ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені .UA та на загальнодержавний ринок послуг реєстрації доменів у домені СОМ. UA.
ТОВ ДіМедіа" звернулося до господарського суду міста Києва з позовною заявою до ТОВ "Хостмайстер", зокрема, щодо зобов'язання ТОВ "Хостмайстер" відновити домени, видалені ним після 4 листопада 2002 року, які були зареєстровані та обслуговувались на умовах договорів ТОВ "ДіМедіа" та забезпечити можливість їх подальшого використання.
В рішенні господарського суду міста Києва від 12 вересня 2003 року № 38/616 зазначено, що до 4 листопада 2002 року ТОВ "ДіМедіа" обслуговувало 197 доменних імен в домені СОМ.UA. На момент прийняття судом рішення функціонувало 141 доменне ім'я та не функціонувало 56 доменних імен із зазначених 197 доменних імен, що підтверджується листом ТОВ "Хостмайстер" від 22 жовтня 2003 року № 49.
У вищезгаданому рішенні зазначено, що своє право на припинення з 4 листопада 2002 року функціонування та спроможність адресації доменних імен, які були зареєстровані у домені СОМ.UA до 3 листопада 2001 року ТОВ "Хостмайстер" реалізує відповідно до "Правил домену СОМ.UA". Судом встановлено, що "Правила домену СОМ.UA", як і "Правила домену .UA", не мають ніякої юридичної сили та не є обов'язковими для виконання будь-якими особами, крім тих, що уклали з ТОВ "Хостмайстер" договори про надання послуг, додатками до яких є зазначені правила.
ТОВ "ДіМедіа" не укладало з ТОВ "Хостмайстер" договір про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA та не підписувало додатків, які містять "Правила домену СОМ.UA" та "Правила домену .UA".
За цих обставин суд вважає, що "ТОВ "Хостмайстер" неправомірно, не маючи на те відповідних повноважень, припинив функціонування та спроможність адресації доменних імен, які були зареєстровані та обслуговувались ТОВ "ДіМедіа" у домені СОМ.UA, чим порушило право ТОВ "ДіМедіа" на самостійне здійснення підприємницької діяльності". Господарським судом міста Києва зобов'язано ТОВ "Хостмайстер" відновити функціонування (делегування) та спроможність адресації 56 доменних імен, видалених ТОВ "Хостмайстер" після 4 листопада 2002 року. За інформацією ТОВ "Хостмайстер", на сьогодні відновлено функціонування 12 доменних імен із зазначених 56 доменних імен, жодне з них не обслуговує ТОВ "ДіМедіа".
На подання з попередніми висновками у справі № 36-26.13/17-03 ТОВ "Хостмайстер" листом від 4 грудня 2003 року № АХ-3 повідомив про незгоду з викладеним у вищевказаному поданні, зокрема, з тим, що ТОВ "Хостмайстер" займає монопольне (домінуюче) становище на ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу домену .UA, а саме у зв'язку з тим, що домен .UA є взаємозамінним з іншими доменами; що в якості доказів у справі використано листи лише двох дружніх з ТОВ "ДіМедіа" організацій (ТОВ "Глобал Юкрейн" та Асоціації Учасників Ринку Інтернет України); що ТОВ "Хостмайстер" не відбулося блокування доменних імен у домені СОМ.UA, а лише було відмінено делегування тих доменних імен, функціонування яких стало неможливим внаслідок відсутності у Реєстраційній базі домену .UA необхідної інформації. Зазначені твердження ТОВ "Хостмайстер" не можуть бути взяті до уваги, оскільки є безпідставними.
Монопольне (домінуюче) становище ТОВ "Хостмайстер" на ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу домену .UA на ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу домену СОМ.UA визначено відповідно до статті 12 Закону України "Про захист економічної конкуренції"" та Методики (обгрунтування міститься на сторінках 1-4 рішення). ТОВ "Хостмайстер" не надано будь-якої інформації, яка б свідчила про те, що товариство зазнає значної конкуренції на цьому ринку.
У ході дослідження у справі інформація отримана від інших Інтернет-провайдерів та Інтернет-асоціацій, зокрема від ТОВ "Голден Телеком", ЗАТ "Технологічні системи", ПП "Алекса Інтернет", асоціації операторів зв'язку "Телас", асоціації "Українська національна Інтернет-асоціаціяУкраїни", Інтернет Асоціації України, ТОВ "ЮАТОП", ТОВ "Колокол", ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед".
Що стосується твердження ТОВ "Хостмайстер" стосовно того, що було відмінено делегування доменних імен у зв'язку з відсутністю у Реєстраційній базі домену .UA необхідної інформації, то щодо доменів, які обслуговувались ТОВ "ДіМедіа", відсутність зазначеної інформації пов'язана з неукладенням ТОВ "Хостмайстер" з ТОВ "ДіМедіа" договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та доменів другого рівня в публічному домені .UA.
Матеріалами справи доведено, що діяння з боку ТОВ "Хостмайстер", які полягали у неукладанні з ТОВ "ДіМедіа" в договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та доменів другого рівня в публічному домені .UA та у відміні делегування та адміністрування доменних імен, що обслуговувались ТОВ "ДіМедіа", призвели до створення перешкод доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені UA та на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені СОМ.UA.
Враховуючи наведене, діяння ТОВ "Хостмайстер", які полягали у неукладенні з ТОВ "ДіМедіа" договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та доменів другого рівня в публічному домені .UA та у відміні делегування та адміністрування доменних імен, що обслуговувались ТОВ "ДіМедіа", є порушенням антимонопольного законодавства, передбаченим абзацом 5 статті 4 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену COM.UA шляхом створення перешкод доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені .UA та на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені СОМ.UA, що було б неможливим за умов існування значної конкуренції на ринку, та порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 7 частини другої статті 13 і пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену СОМ.UA шляхом створення перешкод доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені .UA та на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені СОМ. UA.
При прийнятті рішення враховано, що ТОВ "Хостмайстер" не визнало вчинення ним порушення антимонопольного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції.
Дохід (виручка) від реалізації послуг ТОВ "Хостмайстер" за 2003 рік становить 597,8 тис. грн.
Враховуючи наведене, керуючись статтями 7 та 14 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", статтею 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" та пунктом 33 Правил розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169 - р, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 22 липня 1998 року за № 471/2911, зі змінами і доповненнями, Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:
1. Визнати, що ТОВ "Хостмайстер" з 25 березня 2001, у 2002-2003 роках займало монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу домену UA з часткою 100 відсотків.
2. Визнати, що ТОВ "Хостмайстер" з 25 березня 2001, у 2002-2003 роках займало монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу домену СОМ.UA з часткою 100 відсотків.
3. Визнати, що діяння ТОВ "Хостмайстер", які полягали у неукладенні з ТОВ "ДіМедіа" договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та доменів другого рівня в публічному домені .UA та у відміні делегування та адміністрування доменних імен, що обслуговувались ТОВ "ДіМедіа", є порушенням антимонопольного законодавства, передбаченим абзацом 5 статті 4 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену UA шляхом створення перешкод доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені .UA, та порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 7 частини другої статті 13 і пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції"", у вигляді зловживання монопольним(домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA шляхом створення перешкод доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені .UA.
4. Визнати, що діяння ТОВ "Хостмайстер", які полягали у неукладанні з ТОВ "ДіМедіа" договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та доменів другого рівня в публічному домені .UA та у відміні делегування та адмініструваннядоменних імен, що обслуговувались ТОВ "ДіМедіа", є порушенням антимонопольного законодавства, передбаченим абзацом 5 статті 4 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції", у вигляді зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену СОМ.UA шляхом створення перешкод доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені СОМ.UA, та порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 7 частини другої статті 13 і пунктом 2 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції”, у вигляді зловживання монопольним (домінуючим) становищем на загальнодержавному ринку послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену СОМ.UA шляхом створення перешкод доступу ТОВ "ДіМедіа" на загальнодержавний ринок послуг з реєстрації доменів у домені СОМ. UA.
5. На підставі абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визначеного у пункті третьому, накласти на ТОВ "Хостмайстер" штраф у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) гривень.
6. На підставі абзацу 2 частини другої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, визначеного у пункті четвертому, накласти на ТОВ "Хостмайстер" штраф у розмірі 30 000 (тридцять тисяч) гривень.
7. Зобов'язати ТОВ "Хостмайстер" вжити заходів відповідно до законодавства щодо укладення з ТОВ "ДіМедіа" договору про надання послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA у разі звернення ТОВ "ДіМедіа" з пропозицією щодо укладення зазначеного договору.
Штраф підлягає сплаті у тридцятиденний строк з дня отримання рішення.
Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Тимчасової адміністративної колегії Комітету
Ю. КРАВЧЕНКО

Хотите поддержать позицию АМК Украины?
Напишите нам на email слова Вашей поддержки!

Копирование и перепечатка Решения АМК - приветсвуется!
Будем благодарны за указании прямой ссылки на эту страницу!

Если Вам не равнодушен уанет - не давайте вершиться злу!


Возможно, Вам также будут интересны статьи:
Суд по доменам pegintron.com.ua и schering-plough.com.ua. Успешные бренды часто становятся предметом спорных ситуаций даже в виртуальном адресном мире. И возникают доменные споры.
Суд за домен parkovemisto.com.ua. И еще раз про интересные моменты Доменных споров с комментариями Юриста Агентства.

Регистрация товарного знака - давайте начнем прямо сейчас!