Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Статус Патентних повірених в Україні та сусідній Польщі

Статус Патентних повірених в Україні та сусідній Польщі.
В попередній статті ми писали про органи самоврядування нотаріату та адвокатури. Продовжуючи цю тему, обговоримо не менш важливу професію правників України – представників у справах інтелектуальної власності (Патентних повірених). 

1. Українське Законодавство щодо Патентних повірених.
Правовий статус, набуття, реалізацію та припинення права займатися діяльністю Патентного повіреного (далі – ПП)  в Україні не врегульовано окремим Законом. І на сьогодні цей статус регулює Положення «Про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)» затверджене ще в 1994 році (надалі – Положення). Проте 10 вересня 2019 року набрав чинності новий Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1241 «Про затвердження положень з питань атестації представників у справах інтелектуальної власності (ПП) та ведення державного Реєстру представників у справах інтелектуальної власності (ПП)». 
Зараз, якщо стисло, то мають місце спеціальні вимоги до осіб, які мають намір стати ПП. Тобто, така особа має бути: 1) громадянином України, 2) постійно проживати в Україні, 3) мати повну  вищу  освіту,  а  також  4) повну вищу освіту в сфері охорони інтелектуальної власності; 5)  не  менш  як п'ятирічний досвід практичної роботи у сфері охорони інтелектуальної власності, 6) скласти кваліфікаційні  екзамени. Переатестація ПП не передбачена. 
Щоб визначитись, чи достатньо ця українська ситуація відповідає європейському досвіду – звернемось до досвіду сусідів – Польщі. Проаналізуємо та порівняємо законодавче регулювання діяльності представників інтелектуальної власності України та сусідньої Польщі. 

2. Польща: професія Повіреного - професія суспільної довіри.
Саме з цієї норми розпочинається Закон «Про патентних повірених» в Польщі. Професійне звання "Патентний повірений" підлягає правовому захисту і це зазначено в ст. 1 цього Закону. Таким має бути підґрунтя законодавчого врегулювання такої важливої професії, як ПП.
Органом самоврядування ПП в Польщі є Польська палата патентних повірених . Ст. 42 Закону, передбачає обов’язковість членства в органах професійного  самоврядування. Одне з основних завдань, передбачених Законом – представництво інтересів ПП та захист їх професійних інтересів. У складі Польської ППП (Каденція – 4 роки.)  функціонують:
- Національні Збори ПП;
- Національна Рада ПП;
- Регіональні ради ПП;
- Ревізійна Комісія;
- Апеляційний Суд;
- Дисциплінарний Суд;

Як бачимо, всі питання в сфері інтелектуальної власності вирішуються самими ПП. бо саме вони, як ніхто інший знають, як покращити та створити умови для більш плідної та успішної праці. Навіть кваліфікаційний іспит проводить найвищий орган самоврядування – Польська палата патентних повірених.
2.1 Обов’язковість сплати членських внесків. Кожен Патентний повірений Польщі зобов'язаний сплачувати внески на потреби органів  самоврядування, розмір яких визначається щорічно Національною радою патентних повірених. Доречно звернути увагу, що однією з підстав анулювання Свідоцтва Патентного повіреного в Польщі є несплата вище вказаного внеску протягом одного року. 
2.2 Кодекс професійної етики Патентних повірених.
Питання етики не менш важливе. В більшості європейських країн, в тому числі і в Польщі, прийнятий Кодекс професійної етики Патентних повірених. Вчинення дій суперечних з правилами професійної етики тягне за собою позбавлення статусу Патентного повіреного.

3. Самоврядування Патентних повірених в Україні.
Нажаль, питання самоврядування представників в сфері інтелектуальної власності не врегульоване на законодавчому рівні. Єдине в п. 31. Положення зазначено, що Патентні  повірені  можуть  об'єднуватися  у   громадські організації згідно із законодавством. 

Доцільні дії.
Враховуючи вище викладене, можна виокремити основні напрямки, які потребують законодавчого врегулювання:
- Розробка та прийняття спеціального Закону "Про Патентних повірених".  Чому б не прийняти окремий закон, який чітко буде регулювати всі питання, які стосуються діяльності Патентних повірених? Це питання має бути адресоване не лише до наших законотворців, але й до органів самоврядування Патентних повірених. Будемо сподіватись, що вони нас почують.
- Створення та діяльність постійно діючого органів самоврядування Патентних повірених. Беззаперечно, що ВАПП є недієвою.структурою: потрібна НОВА, діюча організація ПП.
- Безпосереднє залучення органів самоврядування ПП до діяльності Українського інституту інтелектуальної власності.
Перш ніж приймати новий Закон та вносити суттєві зміні, до вже діючих нормативних актів, мають бути вислухані пропозиції та зауваження Патентних повірених. Адже саме вони будуть втілювати ці норми в життя.

В попередній статті ми писали про органи самоврядування нотаріату та адвокатури. Продовжуючи цю тему, обговоримо не менш важливу професію правників України – представників у справах інтелектуальної власності (надалі - Патентних повірених).   

© Патентний повірений Кондратюк І.В., 2019 

Подібні новини:
Патентні повірені: погляд на самоврядування. Як працюють органи самоврядування нотаріусів та адвокатів?
Люди-бренды. Джон Гарвард.

 

Повернутись на Головну сторінку для реєстрації торгової марки.
Дізнатись все про торгову марку.
Отримати штрих-код на товари.
Почати реєстрацію авторських прав.
Отримати патент на винахід чи корисну модель.
Почитати Статті про торгову марку, промисловий зразок, винахід, корисну модель та авторське право.