Регистрация торговой марки
Украина, Евросоюз и все страны мира
UA
RU

Патентні повірені - погляд на самоврядування, або про те, як працюють органи

Патентні повірені: погляд на самоврядування. Як працюють органи самоврядування нотаріусів та адвокатів?

Спробуємо порівняти органи самоврядування в сфері нотаріату та адвокатури, правові засади їх створення та функціонування. 
На сьогодні вже вкрай актуальне завдання самоврядування такого важливого професійного статусу як Патентні повірені Для того,  щоб зрозуміти правильний напрямок на цьому шляху, давайте проаналізуємо те, як організоване самоврядування дещо схожих об’єднань – нотаріусів та адвокатів.
 
Законодавство про Органи професійного самоврядування
Нотаріуси. Органом професійного самоврядування нотаріусів є Нотаріальна палата України (далі – НПУ). Саме ця організація здійснює самоврядування в сфері нотаріату, що передбачено ст. 16 ЗУ «Про нотаріат» (надалі – ЗУН). 
Адвокати. Що стосується адвокатів, то статус органу адвокатського самоврядування, яким являється Національна асоціація адвокатів України, теж закріплений в законі, а саме ст. 45 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – ЗУА). І в першому і в другому випадку організації є недержавними, некомерційними та створюються з метою забезпечення реалізації завдань професійного самоврядування. 
Та чи насправді все так ідеально та юридично бездоганно в профоб’єднаннях нотаріусів та адвокатів, як здається на перший погляд? Чи можуть бути нотаріуси та адвокати незалежними в такому правовому полі?
 
Обов’язковість чи добровільність членства в НПУ та НААУ?
Вимоги Конституції. В першу чергу, згадаємо про ст. 36 Конституції України, яка гарантує кожному громадянину України свободу вступу до будь-якої громадської організації. Що ми маємо на сьогоднішній день з чинними правовими нормами, які регулюють порядок вступу до НПУ та НААУ? 
Нотаріуси. Відповідно до п 5. ст. 16 ЗУН, професійне  самоврядування  нотаріусів  функціонує на засадах законності, гласності,  незалежності, демократичності, колегіальності, виборності, обов'язковості членства нотаріусів та виконання  рішень  органів  професійного самоврядування, прийнятих відповідно  до  їх  компетенції,  забезпечення  рівних можливостей доступу нотаріусів до участі в професійному самоврядуванні.
Адвокати. Згідно п. 6 ст. 46 ЗУА, з моменту державної реєстрації Національної асоціації адвокатів України її членами стають всі особи, які мали Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю на час набрання чинності ЗУА. Інші особи стають членами Національної асоціації адвокатів України з моменту складення присяги адвоката України.
Таким чином, як нотаріуси так і адвокати стають членами органів самоврядування в обов’язковому порядку, не залежно від їх поглядів та бажання.
 
Членські внески нотаріусів та адвокатів.
Нотаріуси.  Обов’язок сплати внесків був покладений на нотаріусів Правилами професійної етики нотаріусів України, затвердженими Мінюстом 14.03.2013 року. Відповідно до вимог п. 5.2. вище згаданих Правил кожен нотаріус був зобов’язаний своєчасно і в повному обсязі сплачувати членські внески та інші встановлені з’їздом Нотаріальної палати України платежі. 01.11.2013 року Правила втратили чинність та були прийняті нові, де пункт щодо обов’язковості сплати членських внесків був виключений. Але обов’язок залишився, що  передбачено Порядком сплати членських внесків членами НПУ та Статутом НПУ.
Сплачуються внески щомісячно. На сьогоднішній день, сума для  приватних нотаріусів – 347,75 грн. на місяць та  на рік – 4 173,00 грн., для державних - 173,88 грн.
Як змінювався розмір членських внесків до НПУ:
2013 рік - 95,58 грн.
2015 рік - 101,50 грн.
2016 рік - 114,83 грн.
2017 рік - 266,67 грн.
2018 рік - 310,25 грн
2019 рік - 347,75 грн.
Адвокати. Що стосується адвокатів, то на них теж покладено обов’язок сплати внесків до НААУ.  Відповідно до ст. 54 ЗУА, З’їзд адвокатів України може прийняти рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та відповідальність за несплату внесків. Рішення З’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання всіма адвокатами. Розмір щорічного внеску адвоката в 2019 році складає – 1921,00 грн.
 
Відповідальність за несплату членських внесків.
Нотаріуси. Однією з підстав анулювання Свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю, передбачених ст. 12 ЗУ є неодноразове  порушення  нотаріусом  Правил професійної етики,  затверджених  Міністерством  юстиції  України. Одним із обов’язків нотаріуса, зазначених у вище згаданих Правилах, передбачено своєчасна і в повному обсязі сплата членських внесків та інших встановлених з’їздом Нотаріальної палати України платежів. Таким чином, не сплативши 347,75 грн. до недержавної організації, яка покликана захищати Ваші права, можна лишитись права на зайняття нотаріальною діяльністю. Правила були змінені, але відповідальність залишилась. В Статуті НПУ в п. 7.21. чітко зазначено, що невиконання статутного обов’язку членами НПУ щодо сплати членських внесків за три і більше місяців без поважних причин є підставою для розгляду Комісією з питань професійної етики нотаріусів. 
Адвокати. ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не передбачає відповідальності за несплату щорічних внесків до НААУ. Проте Верховний Суд України в Постанові від 09.08.2018 року № 1540/4358/18 підтвердив правомірність зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю за систематичну несплату адвокатського внеску.
 
Так виглядають реалії сьогодення органів самоврядування в сфері нотаріату та адвокатури.
 
Так як повинно бути у Патентних повірених? А це вже питання для окремого обговорення.
 
Повернутись на Головну сторінку для реєстрації торгової марки.
Дізнатись все про торгову марку.
Отримати штрих-код на товари.
Почати реєстрацію авторських прав.
Отримати патент на винахід чи корисну модель.
Почитати Статті про торгову марку, промисловий зразок, винахід, корисну модель та авторське право.