РЕГИСТРАЦИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ: Украина, Россия и другие страны
Чат ТелеграмЧат Viber
регистрация торговой марки
содержание
главная
торговые марки
штрих-код Штрих-код
авторское право Авторское право
патент Патент
ФОРУМ
Статьи
Законы
Прайс-лист
Об Агентстве
Адрес офиса

Патент на винахід та корисну модель в судіСпір про винахідника, власника патенту та право попереднього користувача вирішують в суді. 

Що відбулось? А сталось наступне: 10 листопада 2020 року Автозаводський районний суд міста Кременчука виніс остаточне рішення в майже річному спорі довкола визнання патенту на корисну модель недійсним. 

Обставини справи. 
Позивач, а саме - ТДВ «НВФ «СПЕЦРЕМТЕХНОЛОГІЯ», займається розробкою і впровадженням у виробництво нових технологій металообробки. 
Відповідач, фізична особа, є власником патенту на корисну модель № 100753 від 10.08.2015 року. 
Пристрій, захищений патентом, являє собою переносний металообробний верстат. 
Позивач озвучив наступні вимоги: про визнання патенту недійсним в частині власника та винахідника патенту та про визнання права попереднього користувача на патент. 

Позиція Позивача. 
Позивач наполягав на тому, що пристрій, захищений оспорюваним патентом, був створений Відповідачем в процесі виконання його службових обов’язків. Відповідач в період реєстрації оспорюваної корисної моделі являвся працівником Позивача та працював на посаді головного інженера виробництва. В підтвердження своєї позиції Позивачем були подані документи, які підтверджують трудові відносини між ним та Відповідачем. А саме: копію Наказу про прийняття на роботу та призначення Відповідача на посаду, копію Посадової інструкції із функціональними обов’язками Відповідача. 
Згідно Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», службовою є корисна модель, створена працівником:
- у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;
- з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.
Право на реєстрацію службової корисної моделі має роботодавець винахідника. 
Тому рішення про реєстрацію оспорюваного патенту було прийняте з порушенням прав третіх осіб, що є підставою для визнання його недійним в суді. Однак Позивач просив Суд визнати недійсним патент лише в частини винахідника і власника патенту.
Також, на думку Позивача, варто визнати право попереднього користувача на патент №100753, оскільки захищений патентом пристрій використовується Позивачем ще з 2008 року. 

Заперечення Відповідача. 
Відповідач не підтримав позовні вимоги в суді, мотивуючи це тим, що корисна модель не є по своїй сутті службовою та до компетенції суду не входить питання встановлення власника та винахідника корисної моделі. Більше того, Позивач не надав достатніх доказів того, що пристрій був створений саме у зв’язку із виконанням Відповідачем його службових обов’язків. Адже трудового чи жодного іншого договору сторони судового спору не заключали. З функціональними обов’язками, наведеними у поданій Позивачем суду посадовій інструкції, Відповідач ознайомлений не був, так як відсутній його підпис про ознайомлення із Посадовою інструкцією.

Мотивація та рішення Суду. 
До предмету доказування, визначеного Судом, належало два факти: факт визнання оспорюваної корисної моделі службовою; факт наявності права попереднього користувача Позивача на патент. 
Стосовно першого факту, Суд дійшов висновку про те, що Позивачем не було доведено факт ознайомлення Відповідача із його функціональними обов`язками. За недоведеністю вказаного факту та у зв`язку із не наданням Суду доказів, які б свідчили, що Відповідач виконував письмове завдання роботодавця, використовуючи при цьому досвід, секрети виробництва та обладнання роботодавця, Суд дійшов висновку про відсутність підстав стверджувати про те, що запатентована корисна модель є службовою.
Судом також враховано те, що звертаючись до суду із позовом, Позивач заявив вимогу про часткове визнання патенту недійсним, а саме в частині визначення власника та винахідника. За змістом абз.2 ч.4 ст.33 Закону, визнання прав на винахід (корисну модель) недійсними частково здійснюється шляхом виключення одного чи декількох незалежних пунктів формули патенту. Однак відомості про власника (винахідника) не належать до формули патенту, тому позов в частині вимог Позивача про визнання недійсним патенту в частині визначення його винахідника та власника задоволенню не підлягає.
Стосовно другого факту, Суд відзначає, що Позивачем не було доведено факт тотожності виготовленого Товариством обладнання тій корисній моделі, яка була запатентована Відповідачем.
У зв`язку із цим, Суд дійшов до висновку про те, що Позивачем не було доведено порушення його прав та необхідність судового захисту шляхом визнання права попереднього користувача та встановлення власника патенту та винахідника корисної моделі. Тому у позові було відмовлено повністю.

Деякі висновки.
Як і завжди, ми ще раз наполегливо рекомендуємо Вам реєструвати Ваші винаходи та корисні моделі з моменту їх створення, щоб потім не відстоювати свої права в суді!

© Оксана Власюк, 2020

Вернуться на Главную страницу tm.ua для регистрации торговой марки.
Просмотреть Архив нашего Блога
Почитать Статьи про торговую марку, промышленный образец, изобретение, полезная модель и авторское право.
Заглянуть к нам на Форум про ТМ, патенты и домены ua и обсудить интересующий Вас вопрос.

телефон торговые марки
099 433-01-33
063 942-55-33
098 773-33-53
04116, г. Киев, ул. Довнар-Запольского, 4, оф. 2.
E-mail: info@tm.ua          
© ООО Украинские торговые марки, 1998-2020